Door Privé: Redactie op 18 maart 2014

Pijnacker-Nootdorp, samen aan de slag!

De Partij van de Arbeid in Pijnacker Nootdorp werkt aan het sterkere en sociale Pijnacker-Nootdorp van morgen. Wij staan voor een gemeente waar mensen op een prettige en goede manier met elkaar samen leven, werken en recreëren. Veel hiervan gebeurt helemaal vanzelf, vooral door ons rijke verenigingsleven. Wij hebben veel actieve inwoners die zich inzetten en hiermee een enorm scala aan activiteiten voor andere inwoners creëren. Deze activiteiten zorgen voor een plezierige vrijetijdsbesteding en een plek voor ontmoeting. Dit maakt de wijken levendig en een fijne plek om te leven. De PvdA vindt deze initiatieven van zeer grote waarde voor onze gemeente.We doen het samen: ‘de gemeente activeert en verbindt’.
Wij willen een Pijnacker-Nootdorp waar jong en oud kunnen meedoen, een baan hebben en een fatsoenlijk inkomen. Waar ouderen en zieken zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Waar banken, woningbouwcorporaties en zorginstellingen dienstbaar zijn aan de samenleving en niet enkel aan zichzelf. De gemeente krijgt vanaf volgend jaar de verantwoordelijkheid voor nieuwe belangrijke taken op het gebied van werk en zorg. Om een sociale en realistische invulling van de keuzes voor de komende jaren mogelijk te maken, doet het er op 19 maart meer dan ooit toe wie in uw gemeente de besluiten neemt de komende jaren. Er is een politiek nodig die pal staat voor de zekerheid van goede zorg en voor dorpen en wijken waar iedereen zich thuis voelt. Wij staan voor:  armoede aanpakken, goede zorg dichtbij, voldoende betaalbare woningen en een rijk verenigingsleven

1. Armoede aanpakken, een baan voor iedereen die werk zoekt Al onze inwoners hebben talent. Dit talent niet benutten is een gemiste kans voor onze samenleving. Daarom helpen wij graag mensen aan een opleiding of werk, ook mensen die op het eerste oog minder kansrijk zijn. Een krachtige lokale economie is gebaat bij veel participatie van ondernemers bij het gemeentelijk beleid, aanbestedingsvoordeel voor lokale ondernemers en een lange termijnstrategie om een duurzame lokale economie met kansen voor ondernemers, inwoners en milieu in onze gemeente te realiseren. Onze inwoners hebben recht op een fatsoenlijk bestaan. Wij helpen inwoners die moeten rondkomen van een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hierbij. De PvdA wil zo weinig mogelijk bezuinigen op de gemeentelijke voorzieningen wanneer deze nadelig zijn voor het inkomen van de huishoudens op het niveau van 100-110% van het sociaal minimum. Wij bezuinigen niet op: re-integratie, participatie en zorg.
2. Goede zorg dichtbij Ook hulpbehoevende inwoners hebben de verantwoordelijkheid om eerst zelf met hulp van hun omgeving hun zorg te organiseren. De gemeente helpt zodra dit niet (meer) lukt en zet alles in om dit te voorkomen door preventieve inzet van collectieve voorzieningen zoals wijkgebonden activiteiten, mantelzorgondersteuning, zorgnetwerken, ouderenbeleid en een goede informatievoorziening. Geven om en zorgen voor elkaar is ook zorgdragen voor een beter milieu met veel groen voor mens en dier.
3. Betaalbare woningen voor jongeren en senioren Er is een flink tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren in onze gemeente. De woningmarkt zit vast doordat aanbod en vraag niet meer bij elkaar passen. Lange wachtlijsten voor een huurwoningen en onder de 150.000 euro is er nauwelijks een woning te koop. Hoog tijd voor actie en voor het aanjagen van de woningbouw voor met name lagere middeninkomens.
4. Een rijk verenigingsleven De verenigingen in onze gemeente zijn door de voorgestelde ingrijpende bezuinigingen bang om om te vallen. Wij delen die zorg. Tegelijkertijd zien de verenigingen en organisaties mogelijkheden om hetzelfde bedrag kunnen bezuinigen als in de gemeentelijke plannen, maar dan met behoud van al het goede van ons verenigingsleven. Helaas wilde het College de plannen niet hierop aanpassen. Dat is de reden waarom wij in juni 2013 tegen de bezuinigingsplannen stemden, ook al kostte dat ons een plek in de coalitie. De PvdA blijft zich nu inzetten voor een andere invulling van deze bezuiniging, samen met de verenigingen. De PvdA is niet overtuigd van de noodzaak om in 2014 en verder nog verder te bezuinigen op cultuur.