Werk

De PvdA wil meer mensen aan het werk. Voor mensen die al lang aan de kant staan, investeren we in nieuwe banen. Jongeren tot 27 jaar zitten niet thuis, maar zijn op school of aan het werk. De PvdA eist werkgelegenheid die zich kenmerkt door hoogwaardige arbeidsplaatsen én door voldoende arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden. De PvdA zorgt ervoor dat de gemeente mensen die ontslagen dreigen te worden in een vroeg stadium helpt naar ander werk of een opleiding.

De PvdA wil dat de gemeente ook in economisch moeilijke tijden de vervangingsinvesteringen voor onderhouds-, isolatie- en renovatieprojecten op peil houdt. Dat is goed voor de werkgelegenheid.Door het actief toeleiden naar werk in het kader van Work First! is het aantal bijstandsuitkeringen tot 2009 gelijk gebleven, ondanks de groei van de gemeente. De PvdA zal zich ervoor inzetten dat de gemeente afspraken gaat maken met aannemers en ontwikkelaars over het in dienst nemen van een aantal werkzoekenden uit de gemeente. Daarbij zet de PvdA zich ervoor in dat de gemeentelijke diensten hierin het goede voorbeeld geven. Bij gelijke geschiktheid krijgen sollicitanten uit onze gemeente voorrang. De PvdA wil dat er voldoende scholing– en stageplaatsen zijn bij de gemeente, bedrijven en organisaties voor degenen die dat nodig hebben. De gemeente geeft het goede voorbeeld door extra stages aan te bieden binnen haar organisatie. De PvdA wil dat meer afspraken gemaakt worden tussen de gemeente en de bedrijven en organisaties die hier actief zijn om werkzoekende inwoners aan het werk te krijgen. Zo kan de gemeente bij een bouwproject met een aannemer afspraken maken over het in dienst nemen van werkzoekenden uit onze gemeente. Het zijn (mede) de bedrijven en ondernemers die zorgen voor de beschikbaarheid van banen. Waar dit zinvol en nodig is voor het creëren van nieuwe banen, vindt de PvdA dat ondernemers ondersteund moeten worden, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van starters- of microkredieten. De PvdA wil dat iedere langdurige werkloze een intensieve individuele begeleiding aangeboden krijgt en gebruik kan maken van trainingsmogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat zij uit de bijstand komen.