Economie

Met goed lokaal economisch beleid kunnen we grote verschillen maken voor alle inwoners in onze gemeente, door het optimaal afstemmen van economisch en sociaal beleid en via het bevorderen van lokaal ondernemerschap. Ondernemen is vooral een verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf, dat moet vooral ook zo blijven. Maar de politiek en de lokale overheid hebben wel een belangrijke rol in de lokale economie. Wij kunnen een belangrijke rol spelen in de stimulering van de lokale economie, bijvoorbeeld door het bieden van (technologische) infrastructuur, goed onderwijs, het stimuleren van innovatie en duurzaamheid. De ondernemers, politiek en lokale overheid moeten samen werken aan een sterke lokale economie, als basis voor een sterke, vitale en bruisende gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Alle 8 aandachtspunten voor de economie van PvdA Pijnacker-Nootdorp op een rij:

1. Verbinden economisch en sociaal beleid
2. Duurzaamheid
3. Glasvezelnet
4. Streekproductenmarkt
5. Aanbestedingen toegankelijker voor lokale ondernemers
6. Samen sterk in winkelcentra en bedrijventerreinen
7. Starterscentrum
8. Overbruggen van de kloof tussen de ondernemer en de ambtenarij

Klik op de link voor het gehele 8-puntenplan voor de economie.