Cultuur

De PvdA pleit voor een cultureel aanbod dat vrij, toegankelijk en divers is. De sociale samenhang in onze gemeente is gebaat bij goed functionerende verenigingen. De PvdA wil de voorwaarden scheppen waarmee verenigingen hun activiteiten kunnen aanbieden aan het groeiend aantal inwoners. Het rijke verenigingsleven is één van de kernwaarden van Pijnacker-Nootdorp met een enorme sociale meerwaarde. Wie zo hard bezuinigd als het huidige college knaagt aan de wortels van deze structuur en snapt niet waar het in Pijnacker-Nootdorp om draait.Wij willen samen met de verenigingen kijken wat reëel is. De PvdA wil in 2014 en verder niet meer bezuinigen op cultuur.