GroenLinks en PvdA Pijnacker-Nootdorp zijn blij maar nog niet tevreden met inspanningen van het college op het gebied van wonen

Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 12 november 2017

Tijdens de begroting van 7 november gaf Amarins namens PvdA en GroenLinks aan blij te zijn, maar nog niet tevreden met de huidige stand van zaken rondom woningbouw in onze gemeente. Hieronder staat haar complete inbreng.

Wonen
Het aannemen van onze motie 100x sociaal voor de bouw van meer sociale en betaalbare woningen is, achteraf bekeken een kantelpunt geweest. PvdA en GroenLinks zijn erg blij met de wethouder wonen die zegt “ik wil mijn gemeente niet bovenaan de lijst met ‘langste wachttijd op een sociale huurwoning in de regio’ hebben”. Er ligt nu een goed uitvoeringsprogramma en ook in de nieuw te bouwen wijken is er nu aandacht voor sociale en betaalbare woningbouw. Het is nog niet genoeg: De richting is goed, de ambitie kan omhoog.

Ruimte
De Omgevingswet komt er aan.
De PvdA- en GroenLinksfractie vinden dat het vinden van een goede balans tussen letterlijk ruimte bieden aan de ene en bieden van zekerheid en bescherming aan de andere kant essentieel is. Ook van belang bij de Omgevingswet vinden wij het element de  “Gezonde samenleving” . We willen dat de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor een integrale benadering daadwerkelijk opgepakt wordt. Zo is voldoende groen in je woonomgeving een grote factor in of je een gezonde levensstijl hebt of niet. Een leuk park om de hoek nodigt uit om zo nu en dan een ommetje te maken. Een goed wandel- en fietspadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap.

Klimaatbestendig
Voor het klimaatbestendig maken van onze gemeente hebben we onlangs goede plannen vastgesteld. Top hoe bewoners hier betrokken bij worden door de gemeente, het is hier echt ‘samen doen’, zoals bijvoorbeeld in Klapwijk, waar door verzakkingen de riolering hersteld moet worden. Dit herstel wordt benut om de openbare ruimte opnieuw in te richten en de wijk klimaatbestendig te maken, met inbreng van de bewoners. Het waterbewustzijn vergroten van al onze inwoners kan wat PvdA/Groenlinks betreft in de hele gemeente gecombineerd met voorlichting over de inrichting natuur- en diervriendelijke tuinen.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems