Wonen

De woningmarkt zit in het slop. De PvdA wil dat er in onze gemeente op korte termijn voldoende betaalbare woningen, vooral voor jongeren, starters en in de sociale huursector komen en dat we een woningvoorraad hebben die aansluit op de wensen van onze inwoners en van mensen die in de toekomst in onze gemeente willen komen wonen.

Wat we willen bereiken:
1. Het verhogen van de woningproductie in 2015 met 25% ten opzichte van 2011.
2. Het bouwen van betaalbare woningen.
3. Direct een start te maken met het aanpassen van de bouwstromen in overeenstemming met de woningbehoefte.
Wat we daar voor gaan doen:
1. Heroverwegen van de bouwprogramma’s met daarbij het naar voren halen van sociale woningbouw.
2. Bouwen van starterswoningen en jongerenhuisvesting.
3. Faciliteren van burgerinitiatieven zelfbouw.
4. Opstarten van de inbreilocaties.
5. Doorvoeren financiële impulsen van de gemeente.

Het hele WoonActiePlan PvdA Pijnacker-Nootdorp is te lezen door op de link te klikken.