Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 12 september 2014

Weekbericht week 37

In deze week was er behalve een oordeelsvormende vergadering over een aantal bestemmingsplannen ook een kennismaking met het vrijwilligerswerk. Deze vond plaats op dinsdagavond 9 september. Namens onze fractie zijn Hans Voerknecht en Marieke van Bijnen geweest. Een heel aantal vrijwilligers achter de organisaties zijn bij ons al goed bekend en het was goed om iedereen hiervan weer opnieuw te spreken. Er komen namelijk nogal wat veranderingen aan en dan is het goed regelmatig elkaar te treffen. Maar ook waren er organisaties die tot nu wat onbekender waren. Zoals bijvoorbeeld vrijwillige rouwconsulenten. De fractie is na deze avond nog dieper onder de indruk van wat onze inwoners voor anderen in onze gemeente allemaal doen. Des te belangrijker is ons te blijven inzetten voor een goede omgeving waarin deze vrijwilligers hun bijdrage kunnen blijven doen. Een waardevolle avond, dank hiervoor aan het Bureau Vrijwilligerswerk en Bureau Mantelzorg. Op donderdag 11 september was er zoals gezegd een avond vol met (ontwerp) bestemmingsplannen. Voor het bestemmingsplan Ackerswoude kwam er duidelijkheid over het verschil tussen een harde en zachte knip, en belangrijker, dat de wethouder hierbij gaat doen waar de inwoners om gevraagd hebben. Minder duidelijk is helaas nog hoe het gaat komen met de fietspaden. Ackerswoude is een wijk die volgens een vrij nieuw, experimenteel, concept gebouwd zal gaan worden, namelijk vraaggestuurd. Veel staat dus nu nog niet vastgelegd. Dat geeft een prettige flexibiliteit zodat ook echt gebouwd kan worden waar behoefte aan is. Maar dat heeft voor de fietspaden mogelijk vervelende gevolgen als deze achteraf nog tussen de bouwblokken door gelegd moeten worden. Vrees is dat fietsers dan zigzag door de wijk zullen moeten om van a naar b te komen. Dat kan opgelost worden door de fietspaden nu al ‘gestrekt’ in te tekenen. Samen met in elk geval GroenLinks zullen wij op dit punt dan ook met een amendement komen. Verder hebben wij nog aangegeven dat het er erg  naar uitziet dat Ackerswoude een éénzijdige bebouwing van woningen uit de hogere prijsklasse krijgt. Vreemd in een vraaggestuurde wijk, want uit onderzoek blijkt dat de grootste behoefte op dit moment is aan betaalbare en goedkope woningen.  Er is een verschil tussen de vraag van  bouwen naar waar behoefte is (inwoners) en de vraag van wie wil gaan bouwen (projectontwikkelaars). Door te kiezen voor het laatste zal het flexibele bestemmingsplan helaas niet veel gaan bijdragen aan het oplossen van de scheve woningvoorraad in Pijnacker-Nootdorp.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems