Bestemmingsplannen

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente de bestemmingsplannen actueel houdt en inspeelt op nieuwe en gewenste ontwikkelingen. Bij inbreidingsplannen (bouwen in een bestaande wijk) vinden wij dat omwonenden zo vroeg als mogelijk mee moeten mogen praten via bijvoorbeeld een gebiedscommissie.