Fietsen

Het fietsgebruik moet gestimuleerd worden. De PvdA gaat er voor zorgen dat de fietspaden goed onderhouden blijven: veilig en goed verlicht en zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer. Ook moeten er voldoende mogelijkheden zijn om de fiets overdekt te stallen. De PvdA wil het recreatief gebruik van groen in de gemeente bevorderen door de bereikbaarheid te verbeteren via het aanleggen van wandel- en fietspaden.