Door Amarins Komduur-Daems op 16 maart 2017

Meldpunt Verstening PvdA Pijnacker-Nootdorp

Eind juni 2016 opende de fractie van PvdA Pijnacker-Nootdorp het Meldpunt Verstening. Via Social Media (Facebook, WhatsApp en Twitter) en e-mail konden inwoners van Pijnacker-Nootdorp aangeven waar zij vonden dat het te versteend is en waar meer openbaar groen mag komen.
De PvdA in Pijnacker-Nootdorp wilde door middel van het Meldpunt Verstening onderzoeken of verstening ook een probleem is in onze gemeente. Daarom hebben we aan de inwoners gevraagd foto’s van deze locaties op te sturen. Dit document is de bundeling van alle meldingen. [PDF] Speciale dank gaat uit naar Eric Biesmeijer die een heel aantal locaties en verbeterideeën inzond.

Sommige straten in de nieuwe wijken, zoals Keijzershof, Ackerswoude, Operatie Mannahof, hebben geen bomen, geen struikjes of ook maar een strookje groen. Het groen is hier geconcentreerd op bepaalde plekken in de wijk. Handig voor het onderhoud, maar slecht voor het klimaat, het gevoel van veiligheid en het woongenot. Wat opvalt, is dat het in straten met goedkope of middeldure woningen vaker versteend is. Ook in de oudere wijken speelt deze problematiek, bijvoorbeeld daar waar de straten na een renovatie minder groen zijn dan voorheen, zoals in de Meidoornlaan in Pijnacker. Oud groen is verdwenen, nieuw groen is meer geconcentreerd.
De verstening geeft nog een probleem: hitte-stress. In straten waar weinig groen is houden de stenen warmte vast en kan het daar veel warmer worden dan in de groene delen van de gemeente. Op een zomerse dag kan dit al gauw een paar graden schelen. In Nootdorp, in Vrouwtjeslant, het Centrum en De Venen scheelt het 5-6 graden en op sommige plekken zelfs 6-7 graden ten op zichte van de omgevingstemperatuur. Ook in Pijnacker en Delfgauw gaat het om 3-4 graden verschil. In de nacht koelt het in deze gebieden minder makkelijk af. Hittestress geeft gezondheidsrisico’s, vooral voor kwetsbare groepen. Ook hierom is het van belang verstening tegen te gaan.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems