Natuur

De PvdA is trots op de grote hoeveelheid groen binnen de gemeentegrenzen. Het groen maakt Pijnacker-Nootdorp anders dan onze buurgemeenten. Het karakteristieke landschap in de gemeente en de bijzondere natuurgebieden als de Ackerdijkse plassen en het krekengebied in het Bieslandse bos verdienen aandacht en bescherming. Wat groen is, moet groen blijven. Dat geldt ook voor onze natuurlijke omgeving. Groen heeft voor Pijnacker-Nootdorp meerdere belangrijke functies en is daarom van onschatbare waarde. We moeten er daarom zeer zuinig op zijn. Groen dat eenmaal verdwenen is, komt nooit meer terug! In gebieden met een grote natuurwaarde moet de natuurfunctie goed tot zijn recht kunnen komen.

Mooie natuur draagt bij aan ons welzijn. Onze (klein)kinderen moeten daar ook van kunnen blijven genieten. Wie of wat kwetsbaar is en niet voor zichzelf op kan komen, verdient bescherming van de overheid. Natuur is daar één van. We zijn verplicht om de aarde beter achter te laten dan we haar aantroffen.

Natuur- en Milieueducatie

Waardering voor de natuur is iets waar je mee moet opgroeien. Daarom gaat de PvdA er voor zorgen dat in de gemeente meer aandacht komt voor natuur- en milieueducatie. Zo leren kinderen van kleins af aan respect te hebben voor hun natuurlijke omgeving.

Natuur en Recreatie

De PvdA wil het recreatief gebruik van groen in de gemeente bevorderen door de bereikbaarheid te verbeteren via het aanleggen van wandel- en fietspaden. Recreatief gebruik is voor de PvdA alleen mogelijk tot het punt waar de verstoring nog aanvaardbaar geacht wordt.De PvdA wil dat de gemeente samen met Lansingerland zich actief inzet voor de realisatie van de groenzone tussen beide gemeenten. Aansluiting wordt gezocht met het project Hof van Delfland als verbinding met het gebied Midden-Delfland. De PvdA steunt dit.

Ecologie

De PvdA vindt het een goede zaak dat er een gemeentelijke ecoloog in gehaald is. Hierdoor heeft ecologie een veel betere plek  gekregen in nieuwbouw en reconstructieplannen. Ook scheelt dat dure externe adviezen.  De ecologische kaart van de gemeente moet als leidraad gebruikt worden om de groene kwaliteit van Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw te vergroten. De PvdA vindt dat de ruimtelijke inrichting van de gemeente zich moet richten op het verbinden van groengebieden en het aansluiten op het groene buitengebied van de gemeente zodat de natuur robuuster is en kwetsbare dieren- en plantensoorten beter tegen de dreigingen van de oprukkende stad bestand zijn.