Delfgauw

De PvdA vindt dat voorzieningen zoals het consultatiebureau, bibliotheek, cultuur, sport, scholen en een gemeentelijk loket in alle kernen aanwezig moeten zijn. Dus ook in Delfgauw. Onze dorpen horen levendig en vitaal te zijn. Concentratie van alle activiteit in Pijnacker zal zorgen voor verlies aan een belangrijke kernkwaliteit van onze gemeente, namelijk de sterke gemeenschappen die onze dorpen vormen. Door creatief nieuwe manieren van aanbieden van dit soort diensten in te zetten is dat ook mogelijk. Een mobiel loket, slim delen van ruimte, paspoorten langsbrengen: er is veel mogelijk. De PvdA wil met de verenigingen onderzoeken of voor de kern Delfgauw het principe van het Kulturhus een goede oplossing zou kunnen zijn. De Verbeelding in Pijnacker is jaarlijks dé start van het culturele jaar in onze gemeente. Wij vinden dat ook Delfgauw en Nootdorp hierbij niet overgeslagen mogen worden. De PvdA wil graag samen met de verenigingen aansluitend aan de Verbeelding een startweek organiseren, waarop culturele en sportieve verenigingen zich kunnen presenteren en de inwoners proeflessen kunnen volgen. Nieuwe inwoners kunnen dan ook zien wat er in hun directe woonomgeving aan aanbod is.