Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 1 maart 2015

Weekverslag week 8 en 9

De raadsvergadering van week 8 ging voor het grootste deel (één uur en twaalf minuten, inclusief schorsingen) over één adres aan de Wilgenweg in Oude Leede. Dat was bij de besluitvorming over het bestemmingsplan Oude Leede. Het besluiten over de overige twee punten op de agenda, Tuindershof en het voorstel bebouwde komgrenzen ging beduidend sneller. Na de beantwoording van mondelinge vragen van de VVD over de decentralisaties sloot de burgemeester de vergadering nog voor 22.00 uur.
Bestemmingsplan Oude Leede
De PvdA-fractie was tot de conclusie gekomen dat het bestemmingsplan Oude Leede bijna goed genoeg was om mee in te stemmen. Op één relatief klein punt na dan. Uit de inspraakfase en een mail aan alle raadsleden bleek dat de melkveehouderij aan de Wilgenweg 82a niet de gevraagde rechtstreekse uitrit zou kunnen krijgen. Even langsfietsen had ons geleerd dat er meerdere rechtstreekse uitritten zijn in het gebied en dat het landschap niet echt hinderlijk onderbroken zou worden. Een extra uitleg door de wethouder op de maandagavond voorafgaand aan de raadsvergadering maakte voor ons nog steeds niet duidelijk waarom het nou toch niet kon. Nu moet deze melkveehouder de melkauto van de melkfabriek allerhande bochten laten rijden over andermans erf om bij de boerderij te komen. Volgens de gemeente is de eigen uitrit niet mogelijk omdat het in strijd is met de gebiedsvisie. Nu gaat het hier om een veenweidegebied. Wat de PvdA betreft horen in die veenweide koeien te staan: koeien horen bij dit cultuurlandschap. Om rendabel te blijven boeren, met een relatief kleine veestapel, zijn er wat aanpassingen nodig waarvoor weer de rechtstreekse uitrit nodig is. De PvdA, samen met GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief, Trots, LPN vinden dit soort veeteeltbedrijven juist uitstekend passen in het gebied en dienden daarom samen een motie in. Het College adviseerde om tegen de motie te stemmen, ook nog na de schorsing. Maar er bleef een meerderheid, deze werd zelfs groter omdat ook het CDA en Liberaal Lokaal voor stemden. Alleen D66 en PvdD waren tegen.  Er is in de motie aan het College verzocht om welwillend te overwegen mee te werken mocht het verzoek voor een eigen uitrit komen. De toekomst zal uitwijzen of het College hier gehoor aan geeft, omdat het College bleef aangeven dit een zeer lastige opdracht te vinden van de gemeenteraad. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Week 9
Afgelopen week was het voorjaarsvakantie van de scholen in Pijnacker-Nootdorp en dus reces voor de gemeenteraad. Er zijn geen vergaderingen geweest. Komende week, week 10 dus, krijgen we voorafgaand aan de beeldvormende raadsvergadering een presentatie over Citymarketing voor Pijnacker-Nootdorp. Aanvang 19.00 uur. De fractie heeft nu al wat vragen klaar liggen in elk geval (waarom heeft een dorpse gemeente als de onze bijvoorbeeld ‘city’ marketing of andere stadse fratsen nodig?). Wij zijn benieuwd. Hierna staan tijdens de beeldvorming het Vaststellen Verzamelplan 2014, het Vaststellen bestemmingsplan 1e partiële herziening Nootdorp Noord en de Herinrichting Vrouwtjeslant (op verzoek PvdD) op de agenda.
Maandag 9 maart: verkiezingsdebat lokale kandidaten PS
Op maandag 9 maart is er een debat in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Uniek, want zes lokale kandidaten uit Pijnacker-Nootdorp van zes verschillende partijen zullen de degens kruisen over lokale en regionale thema’s. Mensen uit onze dorpen die zich in willen gaan zetten voor de provincie en daarom al een paar weken druk met campagnevoeren bezig zijn. Voor wie wil weten waar het om draait deze verkiezingen, wie wil weten wat de provinciale thema’s zijn en wat de verschillende kandidaten en partijen van deze thema’s vinden of voor wie weer eens zin heeft in een gezellige politieke avond: kom 9 maart naar het debat!

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems