Door Amarins Komduur-Daems op 15 februari 2015

Weekverslag week 7

Deze week heeft de fractie kennisgemaakt met het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp, een fractievergadering gehad samen met GroenLinks, is er ‘gespeeddate’ met de medewerkers van Bibliotheek Oostland, was er een vergadering van de Rekenkamercommissie, ging de gemeenteraad vooral over ruimtelijke onderwerpen, zijn we bij de Hoeve Biesland geweest, heeft de fractie de debatvaardigheden aangescherpt en geholpen met het rondbrengen van rozen voor onze Valentijnsactie.
Kennismaking met Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp
De week begon met een (hernieuwde) kennismaking met het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp. Sinds november heeft het platform een nieuwe voorzitter en een wat andere manier van werken. Reden genoeg om weer met het platform kennis te maken en informatie uit te wisselen. Het Milieuplatform is een adviesorgaan van het College van B&W, zij geven gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen van duurzaamheid in de meest brede betekenis. Het was een prettige kennismaking. Het platform zoekt nog inwoners die affiniteit hebben met duurzaamheid, natuur en/of milieu om op persoonlijke titel lid te zijn van het platform. Ons als fractie viel op dat het platform qua achtergronden van de leden een heel diverse en representatieve samenstelling heeft, op één aspect na. Er zijn nu alleen maar heren lid van het platform, op één dame na die de secretariële ondersteuning voor haar rekening neemt…Wie interesse heeft om lid te worden kan een mail sturen aan het milieuplatform. Meer informatie over de agenda’s, verslagen en adviezen staat op de website van de gemeente.
Fractievergadering samen met GroenLinks
Elke eerste fractievergadering van de maand is gezamenlijk met GroenLinks. Deze keer hebben we gezamenlijk de onderwerpen die deze maand op de agenda staan voorbereid. Dat gaat dan om het vaststellen bestemmingsplan Lint Oude Leede 2 en bestemmingsplan Tuindershof. Ook de vaststelling van de bebouwde kom grenzen staat op de agenda.
Speeddaten met Bibliotheek Oostland
Op dinsdagavond organiseerde Bibliotheek Oostland een presentatieavond op locatie met speeddates, om zo een goed beeld te geven van het brede scala aan activiteiten van de Bibliotheek en aan de gemeenteraadsleden uit te leggen wat het doel is van de bibliotheek. Zo kon er kennis gemaakt worden met de combinatiefunctionarissen, het Taalhuis voor de aanpaak taal- en leesbevordering van laaggeletterde volwassenen, cultuurcoaches, seniorweb… genoeg om vast te stellen dat onze bibliotheek bruist van de activiteit en een belangrijke rol in onze gemeente heeft.

Foto met  dank aan Ina Mantjes, GemeenteBelangen Pijnacker-Nootdorp

Foto met dank aan Ina Mantjes, GemeenteBelangen Pijnacker-Nootdorp

Gemeenteraad over ruimtelijke onderwerpen
Op donderdagavond vergaderde de gemeenteraad oordeelsvormend over de bestemmingsplannen Lint Oude Leede 2 en Tuindershof. Ook de vaststelling van de bebouwdekomgrenzen stond op de agenda. Het laatste onderwerp bleek een hamerstuk. In tegenstelling tot Lint Oude Leede, hier waren nog veel vragen en opmerkingen over. Bijvoorbeeld over het mogelijk toestaan van een verhuizing van een paardenstalling in dezelfde straat wat nu praktisch gezien eenvoudig lijkt, maar door een wijziging van de bestemming niet is. Ook waren er vragen over een melkveehouderij die een betere ontsluiting wil, maar hier geen toestemming voor krijgt. Dit wordt volgende week vervolgd in de besluitvorming.
Op bezoek bij de Hoeve Biesland en de koeientuin
Op vrijdagmorgen zijn we met de fracties van Delft, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland en kandidaten voor de Provinciale Staten en het Waterschap op bezoek geweest bij de Hoeve Biesland in Delfgauw. In dit groengebied tussen de vele inwoners van Den Haag, Zoetermeer, Delft, Pijnacker en Nootdorp wordt op een biologisch-dynamische wijze geboerd. Naast de natuurlijke kringloop op het bedrijf, is er ruimte voor natuur (bv weidevogels in de polder achter Ikea, waar dan ook een vogelkijkplek gemaakt is) maar ook voor de menselijke kant van onze samenleving, met onder andere hulpboeren via de zorggroep, bezoeken van schoolklassen aan de boerderij en de betrokkenheid van vele vrijwilligers via stichting vrienden van Biesland. We hebben weer gezien en gehoord hoe uniek het is om deze plek in onze gemeente te hebben.
In de koeientuin in aanbouw
Debattraining met PvdA Lansingerland, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp
In alle vroegte op de zaterdagmorgen gingen we onder leiding van Dirk van Dorsselaer van het Nederlands Debat Instituut aan de slag met onze debatvaardigheden. Hoe blijf je bij je verhaal als je interrupties krijgt, hoe zorg je voor structuur en hoe zorg je voor een goede opbouw van je argumenten? Ook kregen we mooie voorbeelden te zien over hoe woordkeuze invloed kan hebben op hoe je verhaal overkomt, onder andere target=”_blank”>dit bijzondere filmpje over een blinde man, maar ook Nixon kwam uiteraard voorbij met zijn “I’m not a crook”. Vooral doordat we veel gelegenheid kregen om te oefenen met verschillende debattechnieken een hele leerzame dag.
Speech Saskia Kleewein
Valentijnsactie een succes
Na de debattraining wachtte er nog een klusje: fractie en bestuur waren postiljon d’amour en hebben de rozen voor onze Valentijnsactie rondgebracht. Ook dit jaar werden er weer veel mensen verrast door een roos met een mooie boodschap. Diverse moeders kregen van zoon of dochter een mooie roos. Er was een bedankje voor de gevoelde steun aan iemand die het moeilijk heeft gehad het afgelopen jaar . Of omdat iemand zich met hart en ziel inzet voor een goed doel. En uiteraard een paar liefdesverklaringen…
valentijn
Verkiezingsdebat 9 maart
Voor alvast in de agenda: Locatie: Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker Datum: 9 maart 2015, 20.00 – 23.00 Volgende maand zijn de Provinciale Staten-verkiezingen. Onder de kandidaten zijn maar liefst zeven inwoners van Pijnacker-Nootdorp, afkomstig van zes verschillende politieke partijen. Een mooie aanleiding om in de aanloop naar deze verkiezingen een lokaal debat te organiseren. De deelnemers zijn:

  • Karin van Galen (SP)
  • Nico Oudhof (PvdA)
  • Monique de Veld (CDA)
  • Carla van Viegen (PvdD)
  • Ben de Vries (VVD)
  • Harry Wever (D66)

De avond wordt in goede banen geleid door Manuela Bijl en Saskia Kleewein. Een deskundige jury zal uit de kandidaten de beste debater kiezen.
magikPotlood

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems