Door Marieke van Bijnen op 27 februari 2014

PvdA: Samen voor stages en vakmanschap

De Partij van de Arbeid wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding biedt de beste kansen op de arbeidsmarkt. Wij willen dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd naar 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18-plussers te helpen bij het halen van hun diploma.  Daarnaast wil de PvdA dat er meer wordt geïnvesteerd in ambachtsscholen, want het Nederland van na de crisis kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. Dit staat in het actieplan dat ik samen met andere PvdA-lijsttrekkers uit het land en Tweede Kamerfractielid Tanja Jadnanansing heeft ondertekend. Het gaat om drie concrete actiepunten: 1. Iedere scholier een stageplaats, 2. Geen jongere van school zonder diploma en 3. Aandacht voor vakmensen.

De PvdA maakt werk van stages en vakmanschap. Het Nederland van na de crisis kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. Bovendien komen verreweg de meeste werknemers van de toekomst van het mbo. Wij willen daarom dat mbo-scholieren erop kunnen rekenen dat er een stageplek te vinden is in de gemeente waar zij les krijgen. Het stagebedrijf van vandaag kan immers de werkgever van morgen zijn. Ook moeten we de ambachtsscholen behouden. Door samen te werken kunnen de landelijke overheid, lokale politiek, scholen en bedrijven stages en goed onderwijs realiseren voor alle jongeren.
Iedere scholier een stageplaats
De PvdA wil dat er een stagegarantie komt. De meeste jongeren die een beroepsopleiding volgen, leren het grootste deel in de praktijk. Dus moeten jongeren erop kunnen rekenen dat er een passende stage voor hen is. Wij willen bovendien dat scholen meer aandacht besteden aan de voorbereiding van jongeren op hun stage, zodat stagebedrijven en scholieren weten wat ze aan elkaar hebben en wat ze kunnen verwachten. Scholen krijgen daarnaast de plicht om scholieren te informeren over de baankansen van opleidingen. We voorkomen verkeerde opleidingskeuzes zoveel mogelijk.
De PvdA vindt ook dat gemeenten het goede voorbeeld moeten geven door voor elke tien medewerkers minstens één stageplaats aan te bieden. Ook hebben gemeentes wat de PvdA betreft de verantwoordelijkheid om scholen en het regionale bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Waar daar nog geen sprake van is, organiseren zij samen-voor-stages-beurzen om bedrijven en scholieren bij elkaar te brengen. Zo kunnen scholieren de verschillende branches leren kennen.
Geen jongere van school zonder diploma
De PvdA wil dat er loopbaancoaches komen. Deze moeten ervoor zorgen dat er een betere aansluiting tussen het vmbo en mbo komt. Te veel vmbo’ers worstelen met de overstap naar het mbo. Door ze beter voor te bereiden voorkom je uitval. Om dit te bereiken willen we ook de zogenoemde kwalificatieplicht verruimen. In ieder geval tot 21 jaar, maar als het nodig blijkt tot 23 jaar. Door samen te werken met de jongere, scholen en de leerplichtambtenaar, halen nog meer jongeren minimaal een mbo-diploma. Dat vergroot de kans op werk enorm.
Aandacht voor vakmensen
De PvdA wil dat de regering meer geld investeert in ambachtsscholen. Vakmensen zijn hard nodig en tonen de kracht van het mbo. Op het moment zien we te vaak dat de toekomst van vakmanschapsopleidingen onzeker is. De PvdA is er duidelijk over: vakmanschap blijft ook in de toekomst hard nodig. Daarom willen we jongeren enthousiasmeren voor technische beroepen en meer aandacht voor vakmanschap op het vmbo. Dat kan bijvoorbeeld door technische vmbo’s op te zetten, maar ook door colleges voor technologie, die handige techniektalenten al op jonge leeftijd uitdagen.

Download: PvdA_Actieplan Stages en Vakmanschap (PDF)

Marieke van Bijnen

Marieke van Bijnen

Mijn naam is Marieke van Bijnen, ik ben 29 jaar oud en moeder van Isabelle (4 jaar oud) en Alexander (3 jaar oud). Wij wonen in de nieuwe wijk Keijzershof in Pijnacker. Voorheen hebben wij in Nootdorp gewoond. In mijn leven heb ik door mijn werk en vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke

Meer over Marieke van Bijnen