Jeugd

Centrum voor jeugd en gezin

Om de grote hoeveelheid jeugd in onze gemeente op een goede manier te kunnen ondersteunen bij het opgroeien, willen wij dat in elke kern van de gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin blijft. Hier kunnen gezinnen, ouders kinderen en jongeren terecht voor al hun vragen op het gebied van opgroeien, opvoeden en gezondheid. De consultatiebureaus maken integraal onderdeel uit van deze centra. Het uitgangspunt hierbij is: gewoon waar mogelijk en bijzonder als dat moet.

Jeugdzorg zonder wachtlijsten

Jeugdzorg is van groot belang om achterstanden en problemen bij kinderen en jongeren te voorkomen en verhelpen. Het gaat om zorg voor kwetsbare kinderen. Die mogen niet tussen wal en schip vallen door de onoverzichtelijkheid van alle hulpverlening. Wachttijden en wachtlijsten in de Jeugdzorg zijn voor de PvdA onacceptabel. Door samenwerking in Haaglanden is de problematiek hier beheersbaar.

Vroegtijdig ontdekken van problemen

Door problemen vroegtijdig te ontdekken kan instroom in de Jeugdzorg beperkt worden. Jongeren zijn aan het werk of gaan naar school. De PvdA zorgt er voor dat werkloze jongeren tot 27 jaar door de gemeente geholpen worden met het vinden van een betaalde baan, of het volgen van een opleiding die gericht is op het deelnemen aan de arbeidsmarkt.