Door Jan-Willem Maas op 28 november 2013

PvdA Afdeling Pijnacker-Nootdorp kiest de lijst en stelt het verkiezingsprogramma vast.

Tijdens de  Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Pijnacker-Nootdorp op 27  november hebben de leden de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vastgesteld.

De kandidaatstellingscommissie heeft in de afgelopen maanden veel werk verricht om met de kandidaten te spreken over hun kennis en ambities. De vastgestelde lijst bestaat uit een evenwichtige verdeling tussen ervaren raadsleden en nieuw talent. Hierdoor zijn de continuïteit en de toekomst in goede handen. De diversiteit van de kandidaten resulteert in een lijst met een zeer brede expertise waar we de komende jaren veel van verwachten. Ook het uitgangspunt dat de lijsttrekker de beoogd fractievoorzitter is en er bewust voor kiest de komende vier jaar in de gemeenteraad te blijven, komt tot uitdrukking in de lijst. Kersverse lijsttrekker Marieke van Bijnen: ‘Met het besluit van de ALV hebben wij een mooie kandidatenlijst met betrokken en krachtige kandidaten! Wij gaan de verkiezingen in om te pleiten voor een samenleving waar iedereen de kans krijgt om op een volwaardige manier mee te doen en waar mensen naar elkaar omkijken’.

Amarins Komduur staat op twee, Saskia Kleewein, Jan-Willem Maas en Hans Voerknecht maken samen onze top 5.

Jan Zandijk is niet herkiesbaar als raadslid en duwt de lijst, samen met voormalig wethouders Leo Suyker en Nico Oudhof.

Een uitgebreid profiel van de kandidaten en het definitieve verkiezingsprogramma zijn binnenkort vinden op onze website. De definitieve lijst is hier te vinden.

Samen aan de slag!

Jan-Willem Maas

Jan-Willem Maas

Mijn naam is Jan-Willem Maas, ik ben 50 jaar. Met mijn vrouw en twee kinderen woon ik met heel veel plezier in Tolhek in Pijnacker. De belangrijkste reden voor mij om te kiezen voor een partij als de PvdA is dat ik het belangrijk vind dat iedereen mee kan doen. Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk, maar

Meer over Jan-Willem Maas