Fractielid van buiten de raad

Hans Voerknecht

Hallo, ik ben Hans Voerknecht, ik woon sinds 1992 in Pijnacker. Ik heb 3 jonge kinderen (8, 7 en 4) en ben 54 jaar. Wat mij in de Partij van de Arbeid aanspreekt is dat het een partij is die staat voor samen en solidair een maatschappij maken, maar ook dat het er om gaat, wat je binnen de politieke verhoudingen en qua draagvlak voor elkaar kunt krijgen.

Ik heb econometrie gestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen. Via diverse banen heb ik mij gespecialiseerd in mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en economie.

Daarbij zie ik dat de auto, met name in de dichtbebouwde omgeving een veel te overheersende en vaak schadelijke rol heeft gekregen. Denk aan de effecten op luchtkwaliteit, lawaai, de openbare ruimte en al het ruimtebeslag. Ik wil me ervoor inzetten, dat de auto dan ook minder het dorpsbeeld gaat overheersen. Tenslotte is mijn grootste motief om te verbinden in de politiek.