Fractielid van buiten de raad

Saskia Kleewein

Sinds 2006 woon ik met echtgenoot Dirk Bazuin en onze twee kinderen met veel plezier in Nootdorp. Mijn motivatie om de lokale politiek in te stappen is dat ik slecht tegen sociale ongelijkheid en sociaal onrecht kan. En omdat ik graag mee wil doen. “Decisions are made by those who show up”. Een sterk links geluid is belangrijk, zeker in Pijnacker-Nootdorp en zeker in de komende raadsperiode, waarin er veel zaken voor gemeenten gaan veranderen.

In het dagelijks leven ben ik zelfstandig adviseur en projectmanager op het gebied van veilig ondernemen en criminaliteitspreventie en voorzitter van de Stichting Veilig Oostland.

Ik ben al een aantal jaren actief voor de PvdA Pijnacker-Nootdorp, eerst als bestuurslid, daarna als campagnecoördinator en afdelingsvoorzitter. Momenteel vertegenwoordig ik de PvdA als fractielid van buiten de raad bij de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen.