Raadslid

Amarins Komduur-Daems

Lid Gemeenteraad, Lid Rekenkamercommissie, Portefeuille: Ruimte, Economie, Wonen, Natuur

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie.
In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en woordvoerder bij Vewin, de koepel van waterbedrijven in Nederland.  In mijn vrije tijd loop ik graag hard in de Balij en Biesland, ik kan echt genieten van hoe het groen in onze gemeente steeds mooier wordt. De PvdA is mijn partij omdat de PvdA een sociale partij is, van en voor mensen. Maar ook omdat de PvdA naast solidariteit staat voor groen en duurzaamheid.  Ik zet mij in voor een duurzame economische ontwikkeling in onze gemeente, voor bestemmingsplannen waar de mening van onze inwoners in meetelt, voor een mooier en toegankelijker Dobbeplasgebied, voor meer woningen voor de lage- en middeninkomens , voor dierenwelzijn en voor het behoud en verbeteren van onze groengebieden.