Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 19 februari 2014

Tijdelijke maatregel voor jonge huurders zet amper zoden aan de dijk

Wethouder van Haagen deed een juichend persbericht uit over de forse stijging van het aantal jongeren. Maar een blik op de woningverhuringsgegevens leert dat er van een significante stijging geen sprake is. De PvdA vindt dat het hoog tijd wordt voor echte oplossingen voor het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren in plaats van tijdelijke maatregelen.
Jongeren kunnen nu dankzij een tijdelijke maatregel voorrang krijgen bij de toewijzing van een huurwoning. “Deze maatregel is goed, maar lang niet voldoende om het grote tekort aan te pakken. Een druppel op de gloeiende plaat. In 2011 bleek uit het woningmarktonderzoek van de gemeente dat er 510 woningen voor jongeren nodig zijn, in 2013 hebben 63 eigen jongeren in onze gemeente een woning toegewezen gekregen” geeft fractievoorzitter Amarins Komduur aan. “Die 63 woningen zijn inderdaad een spectaculaire stijging ten opzichte van de jaren ervoor, maar ze lossen maar zo’n 12% van het tekort op. Bovendien is de stijging in Nootdorp klein en gaat het in Delfgauw maar om een enkele woning: al met al onduidelijk of hier daadwerkelijk sprake is van een kentering. ”
Het is volgens de PvdA hoog tijd dat de gemeente zich veel actiever opstelt om het tekort aan te pakken in plaats van langer af te wachten waar de markt mee komt. Eerder pleitte de partij voor het invoeren van een WoonActiePlan, maar de meeste fracties in de gemeenteraad zagen niet de noodzaak tot actie in en vonden extra maatregelen, zoals bindende afspraken met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars, overbodig.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems