Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 2 maart 2014

Donutdorpen en weidewinkels

Vorige week besloten we in de gemeenteraad over de Structuurvisie 2040. Deze had veel stof doen opwaaien. Een bedrijventerrein zou geruild worden met een nu nog natuurgebied en overal op de gemeentelijke kaart waren zoekgebieden ingetekend voor windturbines. Een hele oploop in de hoorzitting over de ruimtelijke plannen hadden we als gemeenteraad al over ons heen gehad. Van ondernemers (die helemaal niet dat bedrijventerrein daar bij de A13 wilden), van inwoners (die niet wakker willen liggen van het geluid van een cluster windturbines) en natuur- en milieuverenigingen (die wel voor duurzame energie zijn, maar geen vogelgehaktmolens oftewel windturbines bij natuurgebieden wilden).

Die soep bleek, toen het College de plannen definitief maakte, gelukkig niet zo heet. De meeste plekken waar windturbines bedacht waren bleken afgevallen, er was nog één zoekgebied over, helaas wel in het groen van De Balij (gebied van Staatsbosbeheer nabij de A12). Dit windturbineplan is door een amendement van Gemeentebelangen, VVD en CDA ook uit de structuurvisie gehaald. Het uitruilen van natuurgebied en bedrijventerrein was afgeblazen. Gelukkig maar, wat nog meer bedrijventerrein langs de A13 is niet echt een behoefte aan. Aan meer bedrijventerrein is op dit moment sowieso niet zo heel veel behoefte, er staan duizenden vierkante meter bedrijfsruimte leeg in onze regio, duizenden vierkante meters bedrijventerrein is nog onbebouwd. Een nieuw bedrijfspand op de ene plek is vaak een leeg en later verpauperd gebouw elders.

Het College had wat nieuws bedacht met de Structuurvisie: Uitnodigingsplanologie. De structuurvisie als uitnodiging aan iedereen om met de ruimte in onze gemeente aan de slag te gaan. Hier was door deskundigen op gereageerd met waarschuwingen: doe dit met beleid. Anders laat je ontwikkelingen toe waardoor je plannen die daarna nog komen niet meer kunt uitvoeren, omdat dan alle ruimte qua geluid of andere milieuhinder al door de eerste activiteit is opgebruikt. Volgens de wethouder was het niet de bedoeling door de uitnodiging grote transformaties toe te staan. Dus geen grote flatgebouwen waar we nu nog kassen hebben staan bijvoorbeeld. Maar dat stond nog niet duidelijk in de tekst. Hiervoor heb ik namens de PvdA, samen met Francine Horn van Eerlijk Alternatief een amendement ingediend.Nu is de ruimtelijke kwaliteit geborgd en staat zwart op wit dat er geen grote veranderingen meer zullen komen, tenzij dit een enorme verbetering is van de ruimtelijke kwaliteit van ons gebied.

En de donutdorpen en weidewinkels uit de titel? Ik las ooit een artikel over “de kwetsbare kern van het donutdorp” van Ritske Dankert http://ritskedankert.nl/de-kwetsbare-kern-van-het-donutdorp/. Het is een pleidooi voor het belang van het centrum: zonder functionerend centrum in een dorp wordt het dorp als een donut: het midden valt er uit.Speelt dat in Pijnacker-Nootdorp? Nog niet. Het College heeft op het laatst in het proces van de structuurvisie ineens bedacht detailhandel toe te willen laten op de bedrijventerreinen. Valt wel mee, zeggen ze. Maar duizend vierkante meter. Bij doorvragen blijkt het om duizend vierkante meter per bedrijventerrein te gaan (we hebben er drie). En het is vooral voor nieuwe soorten detailhandel zoals ‘internetdetailhandel’. Maar de vestiging van een supermarkt op de Boezem, of een grote schoenenzaak of wat dan ook wordt dan ook mogelijk. Stel dat dat gebeurt: dan gaan de mensen hun boodschappen dus niet meer in het winkelcentrum halen, maar op het bedrijventerrein. Geen aanloop van mensen meer, dus de andere winkels verliezen een fors deel van hun klanten. Die zullen moeten sluiten. De handel verplaatst zich naar de weilanden aan de rand van het dorp en het centrum, met die winkelpanden met hoge huren waarvoor de winkelier veel omzet moet draaien om winst te maken, die komen leeg te staan. Net als het CDA wil de PvdA dit niet. Ook de ondernemers in de gemeente zien deze ontwikkeling niet zitten. Helaas haalde het amendement het niet. Het staat nu slechts nog maar in de structuurvisie, de donutdorpen en weidewinkels zijn er nog niet en hopelijk verdwijnen ook deze plannen straks net zo snel als ze kwamen.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems