Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 28 juni 2017

Standpunt PvdA over VMBO-school Nootdorp

Op 27 juni stemde de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp unaniem tegen het voorstel voor een VMBO-school op de oude brandweerkazerne-locatie in Nootdorp. Lees hier de inbreng van Marieke van Bijnen en het standpunt van de PvdA in dit debat.

Standpunt VMBO- school
Ook de PvdA- fractie had de wens voor een vakschool in de gemeente. Het haalbaarheidsonderzoek van BMC gaf aan dat er voldoende onderwijsplekken zijn in de regio, op voldoende afstanden en een school ten koste zou gaan van scholen in onze regio. Dit haalbaarheidsonderzoek zorgde ervoor dat de fractie een kritische houding kreeg tegenover het plan om een school te realiseren. De enige manier om een school te kunnen realiseren is via de Lucas-U-bocht, zoals een groep inwoners dit noemt. Een overgangsregeling om een piek aan leerlingen op een vestiging tijdelijk op te kunnen vangen in een nevenvestiging. Als er sprake is van piek op het Montaigne Lyceum- dit is niet aangetoond met de stukken die wij hebben gekregen- zou het eigenlijk logischer zijn dat de gemeente Den Haag aan de slag zou gaan met dit probleem. Zeker ook omdat blijkt uit het huidige schoolplan van het Montaigne Lyceum dat in Den Haag sprake is van een vraag om Kader- plekken voor leerlingen uit de binnenstad van de gemeente Den Haag. Deze leerlingen vragen ook om onderwijs bij het Montaigne. Met een postcodebeleid stuurt Montaigne Lyceum aan op leerlingen die dichtbij de school wonen. Mijn fractie heeft zorgen over wat er gebeurt als er een rechterlijke procedure wordt gestart door een ander schoolbestuur- dit is immers al aangekondigd- en er geen piek aan leerlingenaantallen op het Montaigne Lyceum kan worden aangetoond? Welk financieel risico loopt onze gemeente dan?

 

We zetten een gebouw neer voor 40 jaar, met voor nu het tijdelijke gebruik van 15 jaar. Als het RPO niet akkoord gaat over 15 jaar, dan lopen we de 25 jaar daarna een nog groter financieel risico omdat we dan structurele lasten hebben zonder baten vanuit het Rijk. Wij vinden dit financieel onverantwoord.

 

De politieke wens voor een school komt voort uit signalen dat er kinderen zijn in Nootdorp die niet naar een school van eerste of tweede keuze kunnen gaan. Deze cijfers heeft de gemeente niet. We weten niet om hoeveel kinderen dit gaat en hoe dit probleem er precies uit ziet. Wat we wel weten is dat het BMC- onderzoek aantoonde dat er voor NL voldoende goede onderwijsplekken zijn op redelijke afstand.

 

De cijfers voor de potentiele leerlingen waar nu mee gerekend wordt zijn de huidige aantallen. Dat is een heel risicovol uitgangspunt, omdat de populatie 12 en 13- jarigen afneemt in Nootdorp en van deze kleiner wordende groep, ook nog eens steeds minder kinderen naar kader of basis gaan. Sterker nog uit het onderzoek blijkt dat er meer dan 60% minder leerlingen in de leerjaren 1 en 2 van de VMBO- basis en kader zitten dan in leerjaren 3 en 4. De te verwachte daling voor instroom naar het VMBO de afgelopen twee jaar is in sterk tempo ingezet. 60% minder kinderen in twee jaar tijd. Maar daar is bij de prognose- berekening helaas geen rekening mee gehouden. Daarom vreest mijn fractie dat de aantallen veel te rooskleurig zijn en moet er- meer nog dan de berekening laat zien- gezocht worden naar leerlingen uit andere gemeenten om de school voldoende bestaansrecht te kunnen geven. Waarschijnlijk komen deze leerlingen dan uit de binnenstad van Den Haag. Wij willen niet dat onze kinderen zo ver fietsen. Waarom zou de gemeenteraad van Den Haag dit wel willen? De gemeente Den Haag is ondertussen extra plekken aan het creëren door 8 extra lokalen te bouwen bij het ‘s Gravendreefcollege, dan komen er te weinig leerlingen op deze school. Dit kost per leerling een hoop gemeenschapsgeld voor onze gemeente én geeft direct ook minder inkomsten voor de school waar zij onderwijs mee kunnen bieden.

 

Daarnaast gaat het echt ten koste van andere scholen in onze regio, waardoor er sprake is van een niet doelmatige besteding van overheidsmiddelen zowel van het rijk als van onze buurgemeenten. Natuurlijk willen wij ook dat leerlingen uit Nootdorp goede onderwijsplekken kunnen vinden. Binnen 15 minuten fietsen zijn er al 3 prachtige scholen om uit te kiezen. Tel je daar nog 5 tot 10 minuten bij op, dan zijn er ineens weer veel meer scholen om uit te kiezen. Leerlingen uit Pijnacker en Delfgauw hebben niet zo dichtbij zoveel scholen om uit te kiezen. Daarbij komt ook nog eens dat de schoolbesturen in de regio hebben aangeboden om serieus te kijken naar de leerlingen uit onze gemeente. De andere schoolbesturen kunnen op simpele en dus ook goedkopere wijze, de capaciteit van hun scholen vergroten. Ook de colleges van Leidschendam en Lansingerland hebben hierop gewezen en onze gemeente gevraagd om in contact te treden met de RPO’s. Het moet ons van het hart dat wij verbaasd zijn dat de brieven van de colleges- verstuurd in maart en mei naar onze gemeente- pas sinds gisteren bij onze stukken zijn gezet. Daarnaast heeft de gemeente Lansingerland maar liefst 3 maanden moeten wachten op de reactie. Bijzonder daarbij was dat de gemeenten beide andere inhoudelijke punten naar voren hebben gebracht, maar beide dezelfde reactie hebben gekregen.

 

Het nieuw opgeleverde behoeften- onderzoek van BMC voldoet geenzins aan de nieuwe richtlijnen van het ministerie van OCW om de betrouwbaarheid van de belangstelling zo accuraat mogelijk vast te stellen. Wij kunnen daarom ook maar weinig met de resultaten van dat behoefteonderzoek. Ook de groep inwoners uit Nootdorp heeft ditzelfde geconstateerd.

 

Het is de gemeenteraad niet ontgaan, veel inwoners van de Oranjewijk hebben weerstand tegen de voorgestelde locatie. Ruim 300 inwoners tekenden een petitie hierover. Toen ik zelf raadslid werd stond jeugdoverlast in en rondom de Parade in Nootdorp helaas vaak op de raadsagenda. Jeugdoverlast was vele jaren onderdeel van de ergernissen top 4 van de inwoners uit onze gemeente. De afgelopen jaren was dit gelukkig niet meer het geval. Dit is met groot succes teruggedrongen. Terecht dat buurtbewoners uit het centrum van Nootdorp die hieraan hebben meegewerkt- samen met de wijkmanager en wijkagenten- zorgen hebben voor de gevolgen m.b.t. overlast zoals zwerfafval/ geluidsoverlast/jeugdoverlast van 400 middelbare scholieren in hun directe woonomgeving. Daarnaast wordt de locatie neergezet in een al zeer druk stuk van de wijk. Dus ook mijn fractie heeft zorgen over de verkeersdrukte en verkeersveiligheid bij de komst van de school op deze locatie, uit de meest recente Leefbaarheidsmonitor blijkt dat wijkbewoners uit Nootdorp Centrum nu al verkeersoverlast ervaren. Wij zijn daarom ook geen voorstander van de school op deze locatie.

 

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems