Windenergie

Wij zijn voor duurzame energie. Maar niet overal passen windturbines. Er is een geschikte locatie op het bedrijventerrein van Heron die nu ten onrechte buiten de bestemmingsplannen gehouden wordt. Hier is geen overlast voor omwonenden of natuur. Daar zou prima een windmolen kunnen staan. Alle andere locaties in onze gemeente, zoals bij de Dobbeplas of in de Balij zijn volgens ons minder geschikt.