Onderwijs

Voor ons staat centraal dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel op school als thuis. Elk kind heeft talenten, het is aan kinderen, ouders, scholen en de gemeente samen om deze talenten tot bloei te laten komen. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, zowel zorgleerlingen als plusleerlingen moeten deze kunnen krijgen. Een belangrijke taak van de gemeente is daarbij dat de kwaliteit van de scholen en het onderwijs gevolgd wordt en waar nodig maatregelen volgen om achteruitgang bij te sturen.