Door Amarins Komduur-Daems op 6 september 2017

GroenLinks, PvdA en D66 bezorgd over privacygevoelige informatie leerlingen op straat

De fracties van de PvdA, GroenLinks en D66 in Pijnacker-Nootdorp hebben raadsvragen gesteld over de berichtgeving van RTL- nieuws dat er bij de aanbesteding van speciaal leerlingenvervoer privacygevoelige informatie van kinderen uit meerdere gemeenten op de aanbestedingswebsite zijn geplaatst. Het gaat hierbij ook om gegevens van kinderen uit Pijnacker-Nootdorp.
De drie fracties zijn geschrokken van dit bericht en maken zich zorgen over de privacy van deze groep kwetsbare kinderen. De fracties hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het College.

 

  1. Klopt de inhoud van het artikel https://www.rtlnieuws.nl/nederland/gevoelige-gegevens-1800-kwetsbare-kinderen-op-straat ?

 

Indien ja:

  1. Om wat voor gegevens gaat het precies? Hoeveel gezinnen/ kinderen zijn betrokken?
  2. Zijn de ouders van de kinderen direct geïnformeerd? Zo ja, op welke manier?
  3. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  4. Is onze gemeente verantwoordelijk voor het bekendmaken van de privacygevoelige informatie?
  5. Kan de gemeente ouders geruststellen dat dit niet meer zal gebeuren?

7. Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om te voorkomen dat zoiets nooit meer kan gebeuren

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems