Door Privé: Jan Zandijk op 12 oktober 2013

Vragen over problemen rond huisvesting muziekschool

De Muziekschool Pijnacker wil verhuizen van het gemeentelijk onderkomen aan de Prins Hendrikstraat naar een bedrijfsunit aan de Vlielandseweg, omdat ze dan kunnen besparen op de huisvestingskosten. Maar de vergunning komt niet rond. Jan Zandijk heeft namens de PvdA hierover vragen aan het College gesteld over de problemen die de stichting Muziekonderwijs Pijnacker ondervindt bij het betrekken van nieuwe huisvesting.

Pijnacker, 08-10-2013
Geacht College,

Het is u bekend dat de stichting Muziekonderwijs Pijnacker zoekt naar andere, goedkopere huisvesting. Hiermee neemt de stichting haar verantwoordelijkheid in tijden van teruglopende subsidies. Op dit moment is sprake van groei van de muziekschool en zijn er praktische en voor de stichting betaalbare mogelijkheden in een pand aan de Vlielandseweg nummer 24a. Wij hebben gehoord dat het overleg tussen de muziekschool en de gemeente op dit moment niet leidt tot het daadwerkelijk op korte termijn kunnen betrekken van dit pand.  Dit is namens de muziekschool meegedeeld na afloop van het concert van het Pijnackers Kamerorkest tijdens de Verbeelding op zondag 29 september jl.

1.Welke zijn de formele en/of praktische belemmeringen voor de muziekschool  om het pand aan de Vlielandseweg 24a te kunnen betrekken? 2.Er is meegedacht en er zijn handreikingen gedaan door de Vereniging Bedrijvenpark De Boezem en de muziekschool om oplossingen te vinden voor enkele praktische belemmeringen. Wat is daar mee gedaan? 3.Bent u bereid en zo ja, waar bestaat die bereidheid uit, om zich in te spannen om op korte termijn tot een oplossing te komen? Want iedere dag duur huren is een volgende stap naar het einde van de muziekschool. Wij veronderstellen dat dit niet uw bedoeling zal zijn.

Graag zo spoedig mogelijk beantwoording.

Privé: Jan Zandijk

Privé: Jan Zandijk

Jan Zandijk (1950) was jarenlang directeur/bestuurder van diverse hulpverleningsorganisaties. Daarnaast vervult hij functies in raden van toezicht en besturen van fondsen. Sinds 2000 is hij ondernemer met een eigen adviesbureau. Hij ontwikkelt trainingsprogramma’s op maat en voert deze uit. Daarnaast is hij coach, supervisor en geregistreerd mediator. Hij helpt organisaties bij veranderingen, is altijd gericht

Meer over Privé: Jan Zandijk