Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 24 april 2013

Bouw meer goedkope (huur)woningen

Er is in onze gemeente veel vraag naar goedkope en middeldure woningen voor bijvoorbeeld jongeren en senioren, maar bijna geen aanbod. De PvdA wil dat er in onze gemeente  op korte termijn  voldoende betaalbare woningen, vooral voor jongeren, starters en in de sociale huursector komen.

Ook willen we een woningvoorraad hebben die aansluit op de wensen van onze inwoners en van mensen die in de toekomst in onze gemeente willen komen wonen.Tijd voor actie, maar wel gericht en met een heldere focus. Die moest wat mij betreft nog fors aangescherpt worden. Dit is nodig: anders halen we ons doel niet en blijft stilstand, terwijl juist nu betaalbare woningen nodig zijn. Vorige week bespraken we in de gemeenteraad de uitvoeringsstrategie wonen: wat gaat de gemeente de komende twee jaar doen om de vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken? Ik heb namens de PvdA ingebracht dat de uitvoeringsstrategie niet voor niets de titel  ‘verbinden en innoveren’ draagt dus laten we samen de best mogelijke uitvoeringsstrategie wonen voor onze gemeente zien te maken. Daarvoor had ik uiteraard nog wel enkele suggesties.

Toezegging: inzet op 30% sociale woningbouw blijft
Heel goed vind ik dat in de bijlage van het raadsvoorstel te lezen is dat afwijking van de 30%-norm sociale woningbouw alleen zal gebeuren via een door de raad gemotiveerd besluit. Dat betekent dat de 30% in elk geval via het principe ‘comply or explain’ verloopt. Dit mag niet betekenen dat elk plan dat we in de komende jaren voorbij zien komen vergezeld gaat van een besluit om toch maar minder dan 30% sociale woningbouw te plaatsen, het is wat ons betreft géén sluiproute. Ik was erg blij met de toezegging van wethouder van Haagen dat hij zich serieus inzet voor de 30%-norm.

Lokale doelgroepen, jongeren en senioren: prioriteit nummer 1
Voor wat betreft het voorzien in behoeften van lokale doelgroepen. Gelukkig prioriteit nummer 1. Helaas: het voldoende voorzien in de lokale huisvestingsbehoefte van met name jongeren en op termijn senioren en op termijn huishoudens met laag inkomen in Delfgauw en Nootdorp blijft voorlopig uitgesloten. Een dergelijke doelstelling wordt in de aanbiedingsnota neergezet als niet realistisch in deze tijd. Maar toch is het prioriteit nummer 1. Dat wringt. In de bijlage met de uitwerking staat in elk geval wel dat ingezet wordt op zoveel mogelijk inzetten op in de buurt komen van dit doel. Dit is goed en laat dan het ‘voldoende voorzien in de behoeften lokale doelgroepen’ wel de stip op de horizon blijven.  “Aim for the moon, even if you miss you’ll land among the stars” moet hier het credo zijn!

Inbreilocaties
Ten derde: wat de PvdA mist in de aanpak is de aandacht voor inbreilocaties. Twee weken geleden bij de eerste bespreking gaf ik al aan dat wat ons betreft een aantal bestaande inbreilocaties moeten worden opgestart. Te denken bijvoorbeeld aan de oude dorpskern van Delfgauw, of het gebied van de oude brandweerkazerne in Nootdorp. Een belangrijk voordeel van dit soort locaties is over het algemeen het feit dat de infrastructuur al aanwezig is. Wij willen op zoek gaan naar meer van dit soort locaties.  Ik had een motie op dit punt klaarliggen om ook de inbreilocaties te benutten, maar de wethouder heeft toegezegd na de zomer met een rapportage te komen met daarin een inventarisatie van de mogelijkheden. Hiermee was mijn motie overbodig geworden en ik ben benieuwd naar de uitkomsten.

Motie aangenomen: bestaande panden geschikt maken voor jongerenhuisvesting
Bij de stemmingen over de uitvoeringsstrategie is een motie van GroenLinks, PvdA aangenomen over het geschikt maken van bestaande panden voor jongerenhuisvesting. Zo kunnen meer jongeren met een klein inkomen op zichzelf gaan wonen in onze gemeente en hoeven ze niet meer uit te wijken naar Delft of Den Haag.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems