Door Privé: Eric Biesmeijer op 19 mei 2013

Gemeente heeft sleutel woningmarkt

De woningmarkt zit in het slop, ook in Pijnacker-Nootdorp. Iedereen zit te wachten op Den Haag om de zaak vlot te trekken. De sleutel om dat te doen kan juist wel eens bij de gemeenten zelf liggen. Welke sleutel dan? Door meer woningen per hectare te bouwen dan gemiddeld in het afgelopen decennium.
Dat moet een kernelement zijn van ons verkiezingsprogramma. Ons lid Leo Harders, architect, heeft me dat idee aangeleverd.
Ter toelichting:
We bouwden en verkochten huizen tegen prijzen met het idee dat de waarde van de woningen zou blijven stijgen. Idem voor de inkomens. We bouwden te rigide. Projectontwikkelaars zetten grote contingenten huizen neer van veelal hetzelfde type tegen eenzelfde (hoge) prijs. Als PvdA dachten we te makkelijk dat 30% sociale bouw voldoende zou zijn voor de lagere inkomens. Of daarmee voorzien zou zijn in voldoende goedkope huizen, toegesneden op de diversiteit aan inkomens.
Intussen leven we in een andere wereld. Lagere netto-inkomens, grotere onzekerheid over het inkomen dat je nu en straks hebt. Een jong gezin van bijvoorbeeld een politieman of een onderwijzeres kan nauwelijks nog een huis kopen, maar komt niet in aanmerking voor sociale woningbouw. Een ander vertrekpunt voor de woningbouw is nodig.
De prijzen van nieuwbouwwoningen moeten omlaag. Nu zijn deze de laatste jaren al gedaald, maar een verdere daling is noodzakelijk. Dat kan op twee manieren. De eerste is het verkorten van de bouwketen, ketenintegratie. En per schakel van de bouwketen moet op de kosten worden bespaard Ten tweede kunnen we anders verkavelen. Wanneer je creatief bezig bent, is het mogelijk 30% op de grondkosten te besparen door meer woningen per hectare te bouwen, zonder dat de woningen kleiner hoeven te zijn. Creatief bezig zijn houdt ook in dat je van het huisje-boompje-autootje-straatje afstapt. Denk aan meer diversiteit aan woningen binnen één complex, aan meer afwisseling in woonlagen, aan grote balkons, aan een tuin op het dak. Ga om te beginnen zo aan de slag in onze inbreilocaties, waar je al so-wie-so minder grondkosten hebt. Start er concreet mee aan de Meidoornlaan in Pijnacker. Naast goedkopere bouw krijg je zo ook een spannender ruimtelijke omgeving.
Den Haag heb je hier niet nodig. Immers de gemeente gaat over de verkaveling en kan de bouwketen doen bekorten. De gemeente kan partijen aanwakkeren, uitdagen dit nieuwe bouwen ter hand te nemen. Het wachten op wat projectontwikkelaars en corporaties gaan doen, moet voorbij zijn.

Privé: Eric Biesmeijer