Door Amarins Komduur-Daems op 11 mei 2013

En een verloting in de pauze

Alweer bijna een maand geleden was ik bij het voorjaarsconcert van muziekvereniging Excelsior. Er is nu veel te doen over  de voorgestelde bezuinigingen op de cultuursector. Als gemeenteraad moeten we hierover een paar weken een besluit nemen. Dat speelt dus ook voor deze harmonie. Vooralsnog was het deze zaterdag nog gewoon genieten van muziek op niveau. Voor mij een ‘trip down memory lane’ omdat ik ook jaren bij ‘het korps’ heb gezeten, maar dan in de Hommerts. Deze avond was het genieten van heel verschillende muziekstukken, allemaal in het thema ‘muziek en wetenschap’. In de pauze: een verloting. Dat zijn van die kleine momenten waar ik zo van kan genieten.  Met van die briefjes uit een lotenbriefjesboekje. Grote spanning na de pauze op welk lootje het diner in het Witte Huis zou vallen. Mooie speling van het lot: het winnende lot bleek in handen van een eigen lid die deze avond ook nog eens 25 jaar bij de vereniging zat. 25 jaar muzikant! Het zal toch niet zo zijn dat er binnenkort geen concerten meer zijn en geen verlotingen in de pauze…
Dan denk ik toch ook al snel weer aan die bezuinigingen. Ik vind dat we als gemeenteraad nu de taak hebben te zorgen dat deze bezuinigingen geen tombola worden, maar dat verenigingen het aandeel leveren wat ze aankunnen qua veerkracht, dat iedereen zijn en haar creativiteit aanspreekt om alternatieve financieringen te vinden. Een verantwoordelijkheid van iedereen samen. Zodat er ook volgend jaar gewoon weer een verloting in de pauze is en de harmonie gewoon weer Perpetuum Mobile van Johann Strauss speelt, het stuk zonder begin of eind…

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems