Mededelingen vanuit de afdeling

Hier staan berichten vanuit het bestuur en fractie over zaken die de afdeling aangaan