Door Amarins Komduur-Daems op 12 april 2015

Weekjournaal week 15

Deze week was er geen fractievergadering in verband met Pasen. Op dinsdag kwam de werkgroep Sociaal-Doe-Het-Zelven weer bijeen, een breed samenwerkingsverband tussen politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Op donderdagavond was er een beeldvormende gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad kreeg een presentatie over het plan van aanpak van de aanleg van de Komkommerweg, besprak de aanbevelingen van het rapport van de rekenkamercommissie over het vervolgonderzoek GRIP op grote bouwprojecten, stelde vragen aan de wethouder over de concept huisvestingsverordening en ook werd de evaluatie van het stimuleringsfonds particulier initiatief besproken. Voor aanstaande donderdag staat de oordeelsvormende vergadering op de rol. Onderwerpen zijn: evaluatie stimuleringsfonds particulier initiatief, de uitkomst van het onderzoek ontwikkelen LHBT-beleid, concept huisvestingsverordening, voorontwerpbestemmingsplan verzamelplan 2015 en de tweede wijziging verordening starterslening. De agenda’s en stukken zijn via deze link te raadplegen. https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41385

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems