Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 21 september 2014

PvdA tegen korting op PGB

De PvdA is tegen de plannen van het College om de door het Rijk toegepaste korting op de PGB als korting op de pgb lokaal door te voeren. Jan-Willem Maas: “wij vinden dat de gemeente zich sterk moet maken voor zorg die door maatwerk zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van onze inwoners. Dat geldt dus ook voor de ‘opgelegde’ verlaging van het PGB. De PvdA kiest hierin ook voor maatwerk en voor een vraaggestuurde PGB. Hierdoor is ook een verlaging van het PGB te realiseren, maar dan op een slimme manier. Anders dan de generieke kaasschaafmethode zoals het College nu voorstelt toe te passen.”
Afgelopen donderdag werd dit voorstel besproken bij het besluit over het Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 in de oordeelsvormende raadsvergadering, aanstaande donderdag valt hierover het besluit in de besluitvormende vergadering. De PvdA is blij met de keuze voor een “zachte landing” tijdens de transitieperiode. Op deze manier wordt zo veel mogelijk gezorgd voor continuïteit van zorg en duidelijkheid richting de zorgaanbieders.
Wij zien echter wel dat dit de innovatiekracht die je van nieuwe aanbieders zou mogen verwachten bemoeilijkt. Wel heeft de PvdA zorgen over het mogelijk blijven van lokaal aanbieden van jeugdhulp zodra deze regionaal wordt ingekocht, zeker op het moment dat budgetten onder druk staan of wanneer er vanuit efficiency oogpunt gekozen wordt voor andere oplossingen. Ook zijn er grote zorgen over de grote onzekerheden in noodzakelijk in te kopen jeugdhulp in 2015 en de risico’s die deze onzekerheid met zich meebrengt.
Wij zijn benieuwd hoe deze onzekerheden tot een zo laag mogelijk niveau gebracht kunnen worden en welk scenario gekozen wordt op het moment dat blijkt dat de begroting toch niet sluitend gemaakt kan worden. Als het betekent dat hierdoor wachtlijsten ontstaan of langer worden, dan maakt de PvdA hierin andere keuzes.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems