Door Amarins Komduur-Daems op 3 december 2013

PvdA ontstemd over sluiting informatiepunt Nootdorp

Namens de PvdA-fractie heb ik verzocht om een debat van de gemeenteraad over de brief van het College over de verhuizing van de bibliotheek in Nootdorp. Ik ben namelijk erg verbaasd. De verbazing betreft niet de verhuizing van de bibliotheek. Het venijn zit in de staart van de brief waar en passant melding gemaakt van het sluiten van het gemeentelijk informatiepunt. Alsof het sluiten van het informatiepunt een bijzaak is. Ik vind dit vreemd omdat wij als gemeenteraad in het verleden felle discussies hebben gevoerd over het sluiten van het Servicepunt in de Dorpsstraat. De PvdA heeft in april 2012 als enige partij tegen het sluiten van dat Servicepunt gestemd. Andere partijen stemden toen wel  in met sluiten omdat er door het College een alternatief werd beloofd. De PvdA had daar toen al geen goed gevoel over, terecht blijkt nu.
De PvdA is ontstemd over het feit dat het College de gemeenteraad niet betrokken heeft bij het besluit over de sluiting van het gemeentelijk informatiepunt en maar een heel summiere argumentatie geeft. Dit is opmerkelijk omdat het College meerdere besluiten van de gemeenteraad naast zich neer lijkt te leggen.  Er was bij het debat over de bezuinigingen een meerderheid van de gemeenteraad voorstander van dat er een servicepunt zou blijven in Nootdorp, bijvoorbeeld door dit servicepunt te integreren in de Bibliotheek. Verder zou bekeken worden of ook andere organisaties zoals het CJG en ouderenverenigingen hier een plek konden krijgen. In 2011 is een amendement aangenomen om 100.000 euro vrij te spelen voor verbouwing van de bibliotheek voor zo’n mulitfunctioneel servicepunt. In april 2012 is er een amendement aangenomen omdat er tot op dat moment nog niets was gebeurd. Het is opmerkelijk dat  hier in de brief helemaal niet naar verwezen wordt. Het heeft er dan ook alle schijn van dat het opdoeken van het geheel nieuw ingerichte punt kapitaalvernietiging is.  De PvdA vraagt zich af of alles wel uit de kast gehaald is om bijvoorbeeld het servicepunt te combineren met andere belangrijke functies en heeft daarom een debat aangevraagd met de wethouders over dit onderwerp. BIJLAGEN: BIJLAGE 2 – Persbericht Bibliotheek Nootdorp gaat verhuizen (11 28) , 13INT08748 Voorstel PvdA inzake sluiting Servicepunt Nootdorp, BIJLAGE 1 – ai Beeindiging huurovereenkomst bibliotheekvestiging Nootdorp BBV13.0236

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems