Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 15 september 2017

Vragen over invoeren betaald parkeren in De Venen en bij NS Station Ypenburg

De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het College over nieuwe regels voor parkeren in De Venen (Ypenburg) en bij NS Station Ypenburg. Den Haag wil in dit gebied betalen parkeren invoeren. Dit gebied ligt tegen de Nootdorpse wijk De Venen Oost aan, waar het parkeren gratis is. Beide gemeenteraadsfracties willen graag weten of de gemeente Pijnacker-Nootdorp op de hoogte is gesteld door Den Haag over deze plannen en of de gemeente Pijnacker-Nootdorp voorbereid is op extra parkeerdruk in Nootdorp.

Geacht college,

Vandaag namen onze fracties kennis van een bericht op de Facebook-pagina @YpenburgDH (zie bijlage bij deze vragen)

  1. Bent u op de hoogte van deze wijziging door de gemeente Den Haag en is er contact geweest tussen gemeente Den Haag en de gemeente Pijnacker-Nootdorp over deze voorgenomen wijziging?
  2. Zo nee:
    Bent u bereid zo spoedig mogelijk hierover contact op te nemen met het College van B&W in Den Haag om duidelijkheid te krijgen en de gemeenteraad hierover te informeren?

 

Zo ja:

  1. Heeft u met de gemeente Den Haag overlegd over de mogelijke gevolgen voor de Nootdorpse straten die pal tegen dit gebied aan liggen?
  2. Waarom zijn de inwoners van Nootdorp niet op de hoogte gebracht en waarom worden zij niet actief uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten?
  3. Wat gaat u doen tegen de te verwachten parkeeroverlast in de Nootdorpse straten nabij het Haagse De Venen en NS Station Ypenburg? Bent u van plan om hier de inwoners te betrekken?

 

  1. Bent u op de hoogte van andere mogelijke toekomstige plannen van de gemeente Den Haag voor betaald parkeerzones grenzend aan onze gemeente?

 

 

Bijlage bericht Facebook-pagina @YpenburgDH

Ypenburg Den Haag

1 uur ·

#DenHaag #Ypenburg
Parkeren De Venen en NS terrein Station Ypenburg vanaf 1 november 2017 gewijzigd.

Parkeerbeleid De Venen
Vanaf woensdag 1 november geldt er een gewijzigd parkeerbeleid voor wijk De Venen in Leidschenveen/Ypenburg . Bewoners en bedrijven kunnen een parkeervergunning aanvragen.

Op dinsdag 26 september aanstaande is er een informatie/inloop avond in het stadsdeelkantoor aan de Brigantijnlaan van 18.30-20.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Medewerkers van de gemeente zullen uw vragen beantwoorden.

Parkeren NS terrein
Gebruik van het NS parkeerterrein is vanaf 1 november niet meer gratis. Bezoekers die van het OV gebruik maken kunnen tegen betaling van €2.00 per keer parkeren. Om hiervan gebruik te maken moeten parkeerders hun OV- chipkaart gebruiken. Parkeren zonder gebruik van de OV kaart kost €1.70 per uur. Dit is hetzelfde uurtarief voor parkeren in de wijk. Een parkeervergunning voor De Venen is niet geldig op het NS parkeerterrein. Op deze manier wordt voorkomen dat verkeer van het NS parkeerterrein uitwijkt naar de wijken. Dit geldt ook voor de bezoekers van de nieuw te bouwen bioscoop
Euroscoop.

Tijden betaald parkeren
Het nieuwe parkeerbeleid geldt voor de hele omgeving De Venen en NS terrein zeven dagen per week van 09.00 tot 24.00 uur. Meer info op www.denhaag.nl/parkeren
tekst en foto: Dick Muijs

Parkeren De Venen.
Dit informatiebord behoord per 1 november tot het verleden. Foto: Dick Muijs

 

www.denhaag.nl

denhaag.nl

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems