Door Hans Voerknecht op 10 september 2015

Waarom toch PvdA?

Twee dialogen: Eén op een verjaarsfeest en één op mijn werk. Op het verjaarsfeest: “Jij PvdA? Dat kun je toch niet menen? Hen vergaat het net zoals de LibDems in Engeland, ze worden de volgende verkiezingen weggevaagd! Dan moeten ze maar niet met de Conservatives samenwerken!”

En op mijn werk: ”De fout zit hem al in de naam! De Partij van de Arbeid is er helemaal niet voor de arbeiders! En sinds Hans Spekman weer eens in een vieze oude trui uitriep, dat nivelleren een feest is, ben ik afgehaakt bij de PvdA!”

Daar had ik zo één-twee-drie niet van terug. Dus thuis toch maar eens op een rijtje. Waarom PvdA? En wat kan de PvdA eigenlijk in Pijnacker betekenen? Waarom heb ik toch ook al weer vol overtuiging voor de PvdA gekozen? Twee voorvallen brachten het oude vuur weer in me terug. Allereerst kregen we de rekening voor de balletlessen van oudste zoon. Gelukkig kunnen we dit betalen. Maar voor het overgrote deel van de inwoners van dit dorp, hoe fijn en vormend ballet, muziekles, toneel of wat dan ook zou zijn, zit dat er niet in.

Ten tweede de beelden uit Amsterdam-Noord. Mensen met minder geld hebben een veel zwakkere gezondheid. De huisarts daar heeft de moed inmiddels opgegeven. Hoogopgeleiden leven 7 jaar langer dan laagopgeleiden en 14 à 15 jaar meer zonder beperkingen. Schokkende getallen. Zo schokkend, dat het wel lijkt of we er liever bij wegkijken.

Waar voor mij de PvdA nog steeds voor staat is dus gelijke kansen. Gelijke kansen op een gezond leven, behoorlijk wonen, ontplooiing, werk. Gelijke kansen, dus niet gelijkheid. Maar wel eraan bijdragen, dat armoede niet overerft, dat je er als talentvol balletdanser niet komt, omdat je uit een laag sociaal milieu komt. Ja natuurlijk, we kennen het verhaal van Billy Elliot, maar hoeveel Billy Elliots halen het niet? Nu is het zo, dat veel mensen al 40 meter achter liggen, als ze een hardloopwedstrijd over 200 meter moeten lopen. En ja, dat is sociaal-democratie, dat je je daar druk over maakt. Die ideologische veren, wat Frenk van der Linden ok beweert, zijn helemaal niet afgeschud.

Even terug naar de cultuur. Kijk naar de kaalslag om ons heen: De VAK in Delft opgedoekt, het CKC in Zoetermeer dendert achteruit: Vrijwel alle subsidies op nul gezet. En ook in Pijnacker het bekende subsidiebeleidskader dat ook leidt tot kaalslag. Wat ertoe leidt, dat cultuur weer van de elite wordt. Jaja, roept iedereen dan, je kunt toch vrijwilligers inzetten. Zijn al die opleidingen die mensen dan krijgen om professioneel begeleider van dit soort culturele uitingen worden, dus balletleraar, muziekleraar, regisseur etc., zijn al die opleidingen dan overbodig? Kan dat prima door onopgeleide vrijwilligers? Dus er is veel werk voor gelijke kansen. En daarvoor moet je toch echt bij de PvdA zijn. Niet bij liberale partijen, die er al van uitgaan, dat die gelijke kansen er al zijn. En ook niet bij de SP. Daar gaan ze uit van het oude systeem van waar je recht op hebt. Terwijl het moet gaan over wat nodig is. Dus dat niet de regel leidend is, maar de menselijke maat. Het oude systeem met regeltjes en rechten , waarin ook –het zij gezegd- soms mensen hulpeloos werden geholpen, in plaats van in hun kracht.

Nog wat schrijnende voorbeelden van kansenongelijkheid. Denk eens aan vluchtelingen. Natuurlijk kunnen we als PvdA Pijnacker-Nootdorp niet het vluchtelingenprobleem oplossen. Maar we kunnen er wel van alles aandoen, dat de vluchtelingen die hier zijn, zo goed mogelijke kansen krijgen om hier een behoorlijk bestaan op te bouwen. Hetzelfde voor de kansen op de woningmarkt.

Natuurlijk, de oplossingen voor dit soort vraagstukken zijn niet simpel. En misschien ligt daar ook wel het probleem voor de PvdA op dit moment: de wereld wordt alsmaar complexer en onbegrijpelijker. Dus mijdt mensen die met simpele oplossingen komen. Meestal brengen die je alleen maar verder van huis.Niet simpel, want kan iemand mij uitleggen, hoe het komt, dat gezond voedsel vaak zoveel duurder is dan ongezond voedsel? Dus willen we dat oplossen, dan zal daar in ieder geval een andere systeemkeuze gemaakt moeten worden, zodat ongezond voedsel per definitie duurder is dan gezond voedsel… Nog lang niet makkelijk…

Dus of je het maakt of niet deze wereld, het maakt nogal wat uit als je al met een vrijwel onoverbrugbare achterstand begint.

Vanuit dit soort overwegingen, ben ik in ieder geval vastbesloten om me – voor en met de PvdA- in te zetten voor vooral die gelijke kansen en daarmee meer vrijheid ook voor mensen uit sociaal mindere milieus. En daar ligt echt een taak van de overheid, omdat daar het marktmechanisme het meest nadrukkelijk faalt.

Hans Voerknecht

Hans Voerknecht

Hallo, ik ben Hans Voerknecht, ik woon sinds 1992 in Pijnacker. Ik heb 3 jonge kinderen (8, 7 en 4) en ben 54 jaar. Wat mij in de Partij van de Arbeid aanspreekt is dat het een partij is die staat voor samen en solidair een maatschappij maken, maar ook dat het er om gaat,

Meer over Hans Voerknecht