Door Marieke van Bijnen op 12 september 2015

Schriftelijke vragen over vluchtelingenopvang door de fracties van GL, PvdD en de PvdA

Dagelijks worden we geconfronteerd met de onmenselijke beelden van vele vluchtelingen die vanuit verschillende landen – waaronder Syrië – voor hun veiligheid vluchten naar Europa. Mensen vluchten onder andere naar het  veilige Nederland en vragen om bescherming. Het COA zoekt met spoed nieuwe locaties voor opvang. Op 6 september 2015 heeft Staatssecretaris Dijkhoff  hulp gevraagd van Burgemeesters en Wethouders bij de opvang van vluchtelingen. De vragen die hij aan gemeenten stelde was: welke gemeente heeft locaties en terreinen die geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen?
De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid hebben- op donderdag 10 september 2015- over deze vraag van Staatssecretaris Dijkhof, schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld. De partijen willen van het College weten wat haar antwoord is op het verzoek van Staatssecretaris Dijkhof op het verzoek voor extra vluchtelingenorganisatie. Ook willen de partijen weten of het College bereid is leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden hiervoor te gaan gebruiken en om hierover in overleg te gaan met de eigenaren. Tenslotte is gevraagd wat het College nog meer denkt te kunnen doen om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen.
De fracties hopen dat het College bereid is om de Staatssecretaris te helpen bij de opvang van vluchtelingen in de gemeente Pijnacker- Nootdorp en zijn daarom ook heel geïnteresseerd in de stappen die het College mogelijk al neemt- n.a.v. de dringende oproep van de Staatssecretaris.

Marieke van Bijnen

Marieke van Bijnen

Mijn naam is Marieke van Bijnen, ik ben 29 jaar oud en moeder van Isabelle (4 jaar oud) en Alexander (3 jaar oud). Wij wonen in de nieuwe wijk Keijzershof in Pijnacker. Voorheen hebben wij in Nootdorp gewoond. In mijn leven heb ik door mijn werk en vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke

Meer over Marieke van Bijnen