Door Hans Voerknecht op 20 januari 2014

Overpeinzing na een geslaagde nieuwjaarsreceptie

Zaterdag, tijdens de Nieuwjaarsborrel in de oergezellige Yurt op de Uylenburg in Nootdorp, realiseerde ik me ineens duidelijker dan ooit, waarom ik het zo eens ben met de PvdA en zeker haar huidige koers, maar ook waarom een grote PvdA zo belangrijk is voor Pijnacker-Nootdorp (en daarbuiten natuurlijk).

Op dit moment bewandelen veel partijen (met name de PVV en de SP) de zogenaamde ‘moral highway’. Het vooral verkondigen van het eigen grote gelijk en dat zij het zoveel beter zouden doen. Maar vervolgens hun kiezers niets kunnen bieden van wat ze werkelijk realiseren. Gewoon, omdat er voor hun ideeën geen meerderheid is en omdat ze ook niet bereid zijn om (voldoende) compromissen te sluiten. En, natuurlijk, de PvdA sluit compromissen. Soms pijnlijke compromissen. Maar dat geldt bij voorbeeld in het kabinet ook voor de VVD (al ben je altijd geneigd om je eigen pijn groter te zien dan die van de ander). Maar op andere gebieden haalt de PvdA juist ook weer veel binnen. En zijn de kwalitatief zeer goede PvdA-bestuurders ook in staat om veel onheil dat door Rutte I is aangericht te repareren.

Maar hoe we het ook wenden of keren, ongeveer 50% van de mensen kiest links en ongeveer 50% van de mensen kiest rechts in dit land. En ik vind het vooral van belang, dat we kijken hoe we samen het beste verder kunnen in dit land. Met respect voor mensen die er misschien heel anders over denken.  Dus toen in het verkiezingsdebat in 2012 gevraagd werd aan Diederik Samsom of hij liever met Rutte of met Roemer wilde samenwerken, hoopte ik, dat hij Rutte zou zeggen. Gewoon, omdat we met 50% rechts en 50% links wel met elkaar moeten samenwerken en een breed draagvlak nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen.

En voor die mensen, die teleurgesteld afgehaakt zijn bij de PvdA: Realiseer je wel, dat we in de jaren dat het goed ging en het geld over de randen klotste, ons te pletter hebben geleend. Veel meer ook dan onze buurlanden (denk aan de enorme hypotheekschulden die we hebben, maar ook alle grondexploitatiegekte van gemeenten). En het is nu heel simpel ‘pay back time’. Dus hoe graag we ook zouden willen, het kan niet meer zo goed en verzorgend als toen. Dat ligt niet aan de PvdA, maar het feit, dat we gedurende een jaar of 20 hebben gedacht, dat het groeien niet op kon. Ondertussen is de PvdA juist de partij, die haar ideeën ook nog realiteitsgehalte wil geven. Met een zo breed mogelijk draagvlak in de samenleving. Samen met mensen die misschien een heel ander mens- en wereldbeeld hebben en andere idealen.  En waarbij voor de één het ene onderwerp ononderhandelbaar zou moeten zijn, maar voor de andere PvdA-er juist weer een heel ander onderwerp. Daarbij maak je afwegingen, is het soms even slikken, ook naar je eigen partij, maar realiseer je je wel, we moeten samen verder.

Hans Voerknecht

Hans Voerknecht

Hallo, ik ben Hans Voerknecht, ik woon sinds 1992 in Pijnacker. Ik heb 3 jonge kinderen (8, 7 en 4) en ben 54 jaar. Wat mij in de Partij van de Arbeid aanspreekt is dat het een partij is die staat voor samen en solidair een maatschappij maken, maar ook dat het er om gaat,

Meer over Hans Voerknecht