Kieslijst PvdA Pijnacker-Nootdorp gemeenteraadsverkiezingen 2014

Kieslijst gemeenteraadsverkiezingen 2014

 1. Marieke van Bijnen (1984)
  Werkt in het sociaal domein.
  Heeft zich de afgelopen periode ontwikkeld tot een open en effectieve politicus die goed in staat is om maatschappij en politiek te verbinden.
 2. Amarins Komduur (1975)
  Fractiemedewerker in de Tweede Kamer
  Brengt een schat aan ervaring mee, is breed inzetbaar en heeft een goede politieke antenne. Heeft te kennen gegeven te opteren voor het wethouderschap als dat aan de orde is.
 3. Saskia Kleewein (1971)
  Zelfstandig professional op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid.
  Heeft de afgelopen periode laten zien (eerst als voorzitter, nu als commissielid) dat ze met enthousiasme en open vizier de wereld tegemoet treedt en kan bijdragen aan het oplossen van de lokale dillema´s.
 4. Jan-Willem Maas (1968)
  Is werkzaam in de IT dienstverlening, actief als webmaster en de nieuwe afdelingsvoorzitter. Hij zal de raad scherp weten te houden als het gaat om vraagstukken op het gebied van IT, communicatie en dienstverlening.
 5. Hans Voerknecht (1959)
  Medewerker KpVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer, adviesorgaan van en voor gemeenten en provincies op het gebied van Verkeer en Vervoer)
  Kijkt met enige afstand naar de wereld en voorkomt op die manier dat de waan van de dag de fractie misschien te veel domineert.
 6. Arno van Veen (1955)
  Directeur Agritect Advies
  Heeft veel potentie als toekomstig politiek talent. Heeft aangegeven nu nog onvoldoende tijd te hebben om volop mee te draaien.
 7. Joost van Dijke
 8. Afaaf Al Thaher
 9. Monique Dekker
 10. Dirk Bazuin
 11. Esar Toraliai
 12. Karien Damen
 13. Jorrit Oudhof
 14. Annemiek Tigchelaar
 15. Erik Verroen
 16. Bart van Leeuwen
 17. Eric Biesmeijer
 18. Jan Zandijk
 19. Leo Suyker
 20. Nico Oudhof