Gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het aangaan van gemeenschappelijke regelingen is voor onze gemeente van belang vanwege het kunnen uitvoeren van grensoverschrijdende opgaven, het kunnen uitvoeren van wettelijke taken, vergroten van onze bestuurskracht en positie in de regio, gebruik maken van middelen en expertise en mogelijk ook kostenbesparing. Zeker bij de decentralisaties, waardoor het takenpakket van de gemeente erom toeneemt is het van belang om met andere gemeenten samen te werken. Een groot nadeel van het aangaan van een gemeenschappelijke regeling is het verlies van grip op de uitvoering van onze taken: daarom moeten we bij elke nieuwe regeling goed nadenken of de voordelen opwegen tegen de nadelen.