Collectieve ziektekostenverzekering

Dankzij een motie van de PvdA, samen met het CDA, is het sinds dit jaar mogelijk voor inwoners met maximaal 110% van het sociaal minimum een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Hiermee krijgen zij een korting op de premie voor deze verzekering.