Cameratoezicht

Cameratoezicht kan op specifieke locaties oplossingen bieden. Bijvoorbeeld in tunnels, bedrijventerreinen, OV-haltes of winkelcentra. Wel moet er gezien de hoge kosten van cameratoezicht altijd gekeken worden of andere maatregelen niet slimmer en goedkoper zijn.