Door Amarins Komduur-Daems op 29 januari 2014

Wethouder confronteert de gemeenteraad met vals dilemma

In de Telstar staat deze week een korte ingezonden brief van mijn hand over een vals dilemma rondom de bouw van meer starterswoningen. De langere versie van de brief staat hier: In onze gemeente is een zeer groot tekort aan betaalbare woningen, vooral voor starters. Daarom nam  de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 23 februari 2012 bijna unaniem een motie aan om te onderzoeken of startersleningen mogelijk zijn in onze gemeente. Omdat starters er met een lening alleen niet zijn, werd in dezelfde motie het College opgeroepen om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is op de bestaande bouwlocaties een extra aantal starterswoningen te bouwen, tegen een zodanige verkoopprijs dat deze woningen inderdaad voor starters bereikbaar zijn.
Alle fracties, behalve de VVD, stemden voor deze motie.
Startersleningen bleken mogelijk en zijn sinds 1 juli 2013 ingevoerd. Ook ging het College aan de slag met deel twee van de motie. In een bijlage van de Uitvoeringsstrategie Wonen, in januari 2013 aan de raad gestuurd,  stond als punt genoemd dat er drie extra starterslocaties (Kerkweg, Zonnedauw, Klavertje3) ontwikkeld zouden worden. Tijdens hetzelfde debat over de Uitvoeringstrategie kreeg de PvdA de toezegging van de wethouder dat hij bij inbreidingslocaties voortaan goed in overleg zou gaan met omwonenden: in andere gemeenten zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.
Daarna bleef het een hele tijd stil. Tot november 2013. Toen stuurden bewoners van de Kerkweg de gemeenteraad een alarmerende mail. Wisten wij wel dat de gemeente vergevorderde plannen had voor het bebouwen van hun speelterreintje? Het enige groen in de wijde omtrek, al veertig jaar onbebouwd? Net als andere fracties ging ook de PvdA langs bij de inwoners van de Kerkweg. Verbaasd hoorden wij dat er vooraf geen overleg met de inwoners was geweest. Wij zagen de mooie historische Kerkweg, met gemeentelijke- en zelfs Rijksmonumenten. We zagen bouwtekeningen van een rijtje tweelaags woningen met plat dak terwijl de rest van de straat puntdaken heeft en we zagen de verkoopprijs: ergens tussen de 175.000 en 200.000 euro. In de eerste raadsvergadering na de kerstvakantie nam Eerlijk Alternatief het initiatief voor een motie tegen het bebouwen van het speelterrein, PvdA, GBPN, CDA en VVD tekenden mee. Vlak voor de vergadering haalde de VVD de handtekening toch weer onder de motie vandaan. De PvdA was, hoewel voorstander van inbreidingslocaties,  tegen bebouwen van dit speelterrein omdat hier vooraf geen overleg met omwonenden was geweest, de woningen te duur zijn om voor starterswoningen door te kunnen gaan en omdat de woningen stedebouwkundig gezien uit de toon vallen.
In het debat dat volgde stelde een geagiteerde wethouder Van Haagen (VVD) dat als de gemeenteraad deze motie aan zou nemen, hij zich ook  niet meer gebonden zag aan de motie uit februari 2012. Hij was als VVD-raadslid nooit  voorstander van starterswoningen op inbreidingslocaties geweest, maar had loyaal de motie van de gemeenteraad uitgevoerd en nu was het weer niet goed! Vervolgens werd de gemeenteraad  door hem geconfronteerd met een klassiek vals dilemma. De wethouder deed voorkomen dat er maar twee smaken waren: een stem tegen deze bouwplannen aan de Kerkweg was volgens de wethouder  een stem tegen het ontwikkelen van álle starterslocaties, in de hele gemeente.
Namens de PvdA heb ik in onze stemverklaring bij de motie heel duidelijk aangegeven, dat het specifiek ging om déze starterslocatie aan de Kerkweg, omdat er aan allerlei voorwaarden niet werd voldaan. Ik gaf aan het niet eens te zijn met de redenering van de wethouder. Uiteindelijk waren er 18 stemmen voor, 9 stemmen tegen en zijn de bouwplannen gestopt. De bewoners van de Kerkweg konden een feestje vieren.
Dat is nu twee weken geleden. Afgelopen donderdagavond bleek dat de kous van de Kerkweg nog niet af was.  Ilona Jense van de VVD kwam met twee moties vreemd aan de agenda. Volgens haar zou het de raad sieren om de daad bij het woord te voegen en niet alleen van de Kerkweg, maar ook van Zonnedauw en Klavertje3 te zeggen dat deze ook niet door kunnen gaan. Zij wilde dezelfde avond al besluiten dat alle bestemmingsplannen aangepast moeten worden. Tot grote verrassing van de gemeenteraad meldde het College in reactie hierop met een brief te komen waarin dat geregeld wordt. Immers, zo meldde wethouder Van Haagen, hadden we niet ingestemd met een motie terwijl hij nog gewaarschuwd had voor de gevolgen? Omdat de gemeenteraad toch eerst nog maar even de brief wilde afwachten en niet overtuigd was van het spoedeisende karakter van de motie van de VVD is dit besluit gelukkig nog niet genomen en is het nog niet te laat.
De oplossing ligt volgens mij voor de hand: Bouw starterswoningen op inbreilocaties, maar zorg dat de plannen in overleg met omwonenden worden opgesteld, zorg dat de huizen passen in de omgeving en zorg dat het écht betaalbare woningen zijn voor starters. Ik roep het College bij deze  op zich te bedenken en het kind niet zomaar met het badwater weg te gooien.

Amarins Komduur-Daems Fractievoorzitter PvdA Pijnacker-Nootdorp

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems