Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 7 februari 2015

Weekverslag week 6

Normaal gesproken is de eerste raadsvergadering van de maand gereserveerd voor beeldvorming, maar door het beperkte aantal onderwerpen was er deze week geen vergadering. Afgelopen vrijdag had de oprichting van de sportraad plaats met daarbij een opvallende conclusie over sport in de verkiezingsprogramma’s van de partijen in de gemeenteraad.

Gemeenteraad deze maand
Deze maand krijgt de raad nog een presentatie over de voortgang Ackerswoude en Keijzershof. Ter bespreking staat geagendeerd: Vaststellen bestemmingsplan Lint Oude Leede 2 en bestemmingsplan Tuindershof. Ook de  vaststelling van de bebouwde kom grenzen staat op de agenda.
Oprichting Sportraad
Op vrijdag 6 februari vond de officiële oprichting van de Sportraad plaats. Namens PvdA Pijnacker-Nootdorp was hierbij Marieke van Bijnen aanwezig. De oprichting van de Sportraad in Pijnacker-Nootdorp is volgens de Sportraad zelf een reactie op ontwikkelingen waarbij de continuïteit van sportbeoefening in vooral verenigingsverband onder druk komt te staan. In de vorige raadsperiode bleek dat het Sportplatform niet kon opereren als spreekbuis namens de verenigingen. Het Sportplatform is een adviesorgaan voor het College en B&W en werkt niet met vertegenwoordiging of afvaardiging vanuit de sportverenigingen: de leden hebben daarin zitting op persoonlijke titel. De gemeenteraad gaf destijds dan ook aan een gezamenlijk aanspreekpunt te missen en hierdoor niet goed te kunnen weten wat ‘de sport’ van bepaalde ontwikkelingen vond. De PvdA is dan ook blij dat er al veel verenigingen besloten hebben nu een Sportraad op te richten. De afgelopen periode is een groot aantal sportverenigingen door de kandidaat-bestuursleden benaderd met de vraag zich bij de Sportraad aan te sluiten. 24 verenigingen sloten zich onmiddellijk aan, zes clubs doen dat waarschijnlijk binnenkort. Samen vertegenwoordigen ze ongeveer elfduizend leden en meer dan achtduizend niet-gebonden sporters. Het gaat om verenigingen van zowel binnen- als buitensport in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. De Sportraad gaf op de oprichtingsavond er blijk van boven op de lobby te zitten door in één van de speeches te refereren aan de sportstandpunten van de politieke partijen in Pijnacker-Nootdorp. Opvallend detail: De Sportraad linkt op de site naar de lokale politieke sites en dan specifiek naar de pagina over sport. Gemeld werd dat dit alleen kan bij D’66 en de PvdA. De oproep aan de partijen was om als partij, op de website, de lokale visie op sport op te nemen. Wij zijn er trots op hierin een goed voorbeeld te zijn. Wat ons betreft is het ook vanzelfsprekend dat sport een plek heeft in ons verkiezingsprogramma. Onze drie kernen hebben nog steeds een min of meer dorps karakter met veel bewoners die professioneel en/of in hun vrije tijd actief bezig zijn met sport en cultuur. Onze gemeente heeft een aantal unieke evenementen waarmee we ons in de regio onderscheiden, zoals de Verbeelding, de 12 Inch-race, de Dobbeplasloop, de Run Bike Run en nog veel meer. Sport doet er toe!

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems