Door Amarins Komduur-Daems op 7 december 2014

Weekverslag week 49

De PvdA-fractie begon deze week door op maandag samen de GroenLinks-fractie te vergaderen, om te kijken welke punten we deze maand gezamenlijk kunnen gaan benaderen.

Op dinsdagavond ging de gehele gemeenteraad samen in conclaaf, voor een raadsconferentie, klinkt dat niet gaaf? Vanaf zeven uur ’s avonds samen in gesprek over beter vergaderen, hoe kan de gemeenteraad alles voortaan wat effectiever omkaderen. We mochten weer eens met de stemknoppen in de weer, met stellingen bedacht door de Griffie ging het als de brandweer. Met digitale akkoordlijsten, kortere spreektijd en meer aandacht voor het kunnen nemen van besluiten op hoofdlijnen, in de raadszaal zaten namens de PvdA Amarins Komduur en Marieke van Bijnen.

Op donderdag avond was er eerst tijd voor technische vragen over peuterspeelzaalwerk inclusief de uitwerking van de motie ouderbijdrage. Eindelijk vaart in het dossier, deze motie was lang geleden in 2011 al Mariekes fabricage. Vervolgens was het de beurt aan onze Ruimtelijke Ordeningspecialist Hans Voerknecht, ontwerpbestemmingsplannen en voorontwerpbestemmingsplannen stonden op de agenda, ja echt. Het ging over Balijzone ’s Gravenhout en Lint Oude Leede in ontwerpbestemming, nu nog beeldvormend en zeker nog niet in stemming. Daarna de beurt aan Boezemzoom en Pijnackerse Poort, het is vooral  het besluit dat geen verklaring van geen bedenkingen nodig is, wat Hans hierbij heeft gestoord. Daarna was het ook voor de fractie tijd voor sinterklaasfestiviteiten, maar ze gaan altijd door met voor de sociaal-democratie pleiten.

Voor volgende week, let allemaal goed op! Er is behalve op donderdag ook op woensdag vergadering, geen mop. Woensdag zal het onder andere gaan over peuterspeelzaalwerk, onderwijshuisvesting, educatie, subsidieverordening, beeldende kunst en de loonkostensubsidie Participatiewet. Voor donderdag is onder andere het Accomodatieplan Maatschappelijk Vastgoed, de nota Grondbeleid, de Mobiliteitsvisie op de agenda gezet.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems