Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 12 oktober 2014

Weekverslag week 41

Onze fractie heeft afgelopen maandag een zeer intensieve en leuke avond gehad om het werkplan voor 2015 samen te stellen. Dit onder deskundige leiding van Alphons Muurlink. Hij heeft veel ervaring als raadslid in Almere en Amsterdam-Noord. Toevallig heeft hij een deel van zijn jeugd in Pijnacker gewoond, aan het Raadhuisplein. Met veel ideeën voor het nieuwe jaar hadden wij een energieke start van de week. Op donderdagavond stonden er drie grote punten op de agenda van de oordeelsvormende raadsvergadering. De regeling chronisch zieken en gehandicapten, de dakopbouwen van de Tijdemanhove en de wijziging van de nota Parkeernormen.  Hierover vindt u uitgebreide bijdragen op onze website. Ondertussen zijn wij ook al druk met volgende week, wanneer het Collegeprogramma en de begroting voor volgend jaar besproken zullen worden. Hierover schreven wij ook al in ons weekverslag van afgelopen week. Volgende week zullen er twee raadsvergaderingen zijn: op woensdag over de begroting en het Collegeprogramma, op donderdag een reguliere oordeelsvormende raad. Er staan dan veel bestemmingsplannen op de rol. Voor één van de kleinere bestemmingsplannen is ons fractielid Amarins Komduur afgelopen week op bezoek geweest bij de bewoners aan het Ridderspoor die bezwaar maken tegen de bouw van twee extra woningen pal aan de voorzijde van hun appartementencomplexen in Nootdorp. Dit is nu nog een paardenweide, waarvan door middel van wijziging van het bestemmingsplan de bestemming gewijzigd zal worden zodat er meer woningen gebouwd kunnen worden.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems