Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 18 januari 2015

Weekverslag week 3

Deze week drie onderwerpen op de agenda van de oordeelsvormende raadsvergadering. Het ging over digitale dienstverlening, over 27/7 openingstijden en over de brief van de Rekenkamercommissie over een te forse bezuiniging op het budget.
Ontwikkeling (digitale) dienstverlening
Als eerste lag een procesvoorstel van het College voor, waarbij de gemeenteraad al van meet af aan betrokken zal zijn.  Het gaat om een plan voor de ontwikkeling van de (digitale) dienstverlening in onze gemeente. Eerder dit jaar formuleerde de rekenkamer in een rapport een aantal kernvragen die van belang zijn voor de dienstverlening van de gemeente in de toekomst. Het gaat om In hoeverre is in de toekomst de vrijheid voor onze inwoner en ondernemer in de keuze van het dienstverleningskanaal belangrijk? Hoe sterk wil de gemeente op de dienstverleningskanalen sturen? En: hoe snel en hoe ver wil de gemeente gaan met het digitaliseren van informatie om papier uit te bannen in de dienstverlening?  De antwoorden op deze vragen zullen in hoge mate de ontwikkelrichting bepalen. De eerste stap in dit proces zal een visiebijeenkomst met de raad zijn, in het eerste kwartaal dit jaar. De PvdA-fractie kan zich hierin prima vinden, alhoewel woordvoerder Jan-Willem Maas namens onze fractie liet weten de tijdslijnen in de tweede helft van dit jaar wat ambitieus te vinden.  De PvdA ziet uit naar de genoemde visiebijeenkomst en de beloofde vooraf geformuleerde scenario’s.
Openingstijden winkels, horeca en andere gelegenheden
Dit debat was aangevraagd door de fractie van Eerlijk Alternatief. Op de Markt in Nootdorp zal zich mogelijk een 24-uur sportschool vestigen, en aan de Oostlaan in Pijnacker zou al een 24-uurs zonnestudio huizen. Eerlijk Alternatief wilde weten van de overige fracties hoe zij tegenover dit soort ontwikkelingen staan. Vooraf was er ook nog een inspreker namens de bewoners van de Markt in Nootdorp, zij zien een 24-uur sportschool op de begane grond van hun appartementencomplex totaal niet zitten. Het debat ging vervolgens wel over 24/7 in algemene zin, niet specifiek over de zonnestudio of de sportschool. De PvdA is het er mee eens dat we de openingstijden goed moeten regelen juist om belang omwonenden te borgen. Namens de PvdA-fractie gaf Amarins Komduur aan dat juist het feit of omwonenden er last en hinder van zullen ondervinden zwaar mee moet wegen in het verlenen van vergunningen. Verder gaf Amarins aan dat het ontzettend jammer is dat de Markt in Nootdorp nog niet dat bruisende stukje centrum, zonder overlast maar met leuke zaakjes met grotendeels vriendelijke klanten, zoals je zou willen in een dorp is. Daar moet harder aan getrokken worden, meer regie op het gebied. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat er een Detailhandelvisie komt. Dat lijkt ons het uigelezen moment toe om alle openingstijden in samenhang te bekijken en goed te definiëren wat je precies waar wel wilt hebben en waar niet.
Brief Rekenkamercommissie
Eind november heeft de Rekenkamercommissie de gemeenteraad verzocht om de korting op het onderzoeksbudget teniet te doen. Met het vaststellen van de programmabegroting 2015- 2018 heeft onze raad ingestemd met een verdere korting op het budget van onze rekenkamercommissie. Hierdoor heeft onze rekenkamercommissie in 2015 een totaalbudget van €11.778,- In de brief van de rekenkamercommissie wordt duidelijk dat sinds 2009 het budget met 70% is gedaald en dat het niet mogelijk is om nog met dit overgebleven budget de werkzaamheden van de rekenkamercommissie goed uit te voeren. Namens de PvdA voerde Marieke van Bijnen het woord.  Zij gaf aan dat er  eigenlijk- met dit budget- geen geld overblijft om in een jaar tijd een onderzoek uit te voeren.
Met het vaststellen van de programmabegroting 2015- 2018 heeft ook de PvdA- fractie ingestemd met de bezuiniging, maar dit besluit was niet expliciet gemaakt en is ons helaas in het grote document niet opgevallen. Wij waren al geen voorstander voor de eerdere bezuiniging op het budget van de rekenkamercommissie en uiteraard al helemaal niet met de laatste bezuiniging.
De afgelopen jaren heeft de fractie van de PvdA de onderzoeken veel gebruikt in het raadswerk. Vooral de rapporten Grip op grote projecten en Inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben wij zeer nuttig gevonden. Het geeft de raad meer inzicht in de werking van onze ambtelijke organisatie en versterkt daarmee inderdaad onze controlerende en kaderstellende taak. Wij vinden dat we het ook moeten hebben in onze raad of het niet- net als in andere gemeenten- zinvol is om het budget beschikbaar te stellen wat eigenlijk gebruikelijk is, namelijk 1 euro per inwoner per jaar. Dan hebben we het over een bedrag van ongeveer 50.000 euro.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems