Door Amarins Komduur-Daems op 14 januari 2015

Weekverslag week 2

De eerste officiële bijeenkomst in 2015 voor de fractie was de nieuwjaarsreceptie.  De eerste gezamenlijk fractievergadering met GroenLinks van het jaar heeft inmiddels ook al weer plaatsgevonden. Per 1 januari gaan er veel taken op het gebied van zorg over naar de gemeente, en is de gemeente onderdeel van de Metropool Rotterdam Den Haag die per deze datum van start is. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 8 januari is 1 minuut stilte in acht genomen voor Charlie Hebdo. Tijdens de hoorzitting gaven drie insprekers aan grote bezwaren te hebben tegen uitbreiding van de manege aan de Bieslandseweg 2. De vrouwelijke raadsleden hadden op vrijdag 9 januari een goede nieuwjaarsbijeenkomst. Op 10 januari was de gezellige en warme nieuwjaarsreceptie van PvdA-PN in het Praethuys in Delfgauw.
Nieuwjaarsreceptie gemeente
Burgemeester Francisca Ravestein stond stil bij de jaarwisseling die weliswaar zonder grote incidenten verlopen was, maar een vuurwerkbom vlak voor de auto van twee politieagenten was wel behoorlijk erg. De burgemeester stond uiteraard stil bij de ramp met de MH17 waarbij ook helaas in onze gemeente slachtoffers te betreuren waren. 2014 was ook het jaar waarin een nieuwe raad aantrad, met eerst elf partijen, later zelfs twaalf. De burgemeester kwam vlak nadat het nieuwe College geïnstalleerd was. Het lange onderhandelingsproces voor het hoofdlijnenakkoord werd door de burgemeester een blessing in disguise genoemd: de raad is samen aan de slag gegaan en de grootst mogelijke meerderheid ondersteunt het hoofdlijnenakkoord. In 2014 werd het principebesluit genomen toe te treden tot de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, deze is per 1 januari 2015 een feit. Als laatste stond de burgemeester stil bij de jeugdzorg en de veiligheid van kinderen die voorop moet staan. Zij sloot zich aan bij de oproep van Eberhard van der Laan, voorzitter van de Task Force kindermishandeling en seksueel misbruik, om zich sterk te maken voor de veiligheid van kinderen in de gemeente en riep de aanwezigen op hetzelfde te doen.  De gehele speech is hier  te lezen.
Samen
Ook op 5 januari hadden de fracties van PvdA en GroenLinks wederom een gezamenlijke fractievergadering, dit vind voortaan elke eerste maandagavond van de maand plaats.
Nieuwe taken voor de gemeente per 1-1
Per 1 januari 2015 is er veel veranderd: gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Er gaat hierdoor veel veranderen. De eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners en hun omgeving spelen hierbij een belangrijke rol. Iedereen moet meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Inwoners die het op eigen kracht niet redden, kunnen rekenen op een goede ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners. Meer uitleg over hoe het in Pijnacker-Nootdorp geregeld staat hier. De fractie is al lange tijd zeer druk met deze overgang van zorgtaken: onze inzet hiervoor is hier te vinden.
1 minuut stilte voor Charlie Hebdo
Op 8 januari was een beeldvormende raadsvergadering. De eerste raadsvergadering waarbij PvdA raadslid Marieke van Bijnen de functie had van voorzitter. Op verzoek van GroenLinks, ondersteund door alle aanwezige fracties, werd eerst een minuut stilte gehouden voor de een dag eerder vermoorde redactieleden van het Franse satirisch weekblad Charlie Hebdo.
Hoorzitting: insprekers willen geen uitbreiding manege
Daarna kon de hoorzitting aanvangen, waarbij drie insprekers waren.  De heer Bosman sprak in namens 51 bewoners  van Klein Delfgauw over de uitbreidingsplannen van de manege aan de Bieslandseweg. Ook de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker en de Vogelwacht Delft en Omstreken uitten hun grote zorg over de gevolgen van een uitbreiding van de manege. Bij de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan heeft de PvdA-fractie   tegen dit onderdeel van het plan gestemd, om dezelfde redenen die nu door de bezwaarmakers worden aangedragen. De uitbreiding zal leiden tot fors meer auto’s met paardentrailers op een smalle weg. Het gebied wordt door heel veel overige recreanten gebruikt die hier veel hinder van gaan ondervinden.  Bewoners vrezen het drukke verkeer en meer ongelukken. De vogelwacht wees op nadelige gevolgen voor de weidevogels.
Vrouwelijke raadsleden bijeenkomst
Op vrijdag 9 januari waren Marieke van Bijnen en Amarins Komduur op de nieuwjaarsbijeenkomst van de vrouwelijke raadsleden bij Sylvia Markerink van D66. Het is goed om vast te stellen dat de onderlinge sfeer ondanks de soms grote politieke verschillen erg goed is.
Nieuwjaarsreceptie PvdA-PN
Op 10 januari was het tijd voor nog een nieuwjaarsreceptie: die van PvdA Pijnacker-Nootdorp zelf. Jan-Willem Maas en Marieke van Bijnen blikten gezamenlijk terug en vooruit, vervolgens gaven de fractieleden nog een toelichting op het eigen speerpunt. In 2015 zullen wij de focus richten op de thema’s jeugdwerkloosheid, zorg en betaalbaar wonen.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems