Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 17 maart 2015

Weekverslag week 11

Week 11 was een week zonder raadsvergadering, maar met veel politieke inhoud. Een verkiezingsdebat, rekenkamerbijeenkomsten, een bijeenkomst over laaggeletterden en een interactieve presentatieavond over citymarketing zorgden hier wel voor.Lokaal verkiezingsdebat
Op 9 maart was het zover, het lokale verkiezingsdebat met onze eigen, lokale kandidaten. Op haar eigen blog schrijft Saskia Kleewein hierover: “Het begon met een idee: er zijn zeven kandidaten van zes verschillende partijen voor de Provinciale Statenverkiezingen afkomstig uit Pijnacker-Nootdorp, laten we een verkiezingsdebat organiseren! Samen met Manuela Bijl en Gert-Jan Jense werkte ik dat idee uit. We kwamen op onze weg de nodige hobbels tegen, maar daar tegenover stond dat niemand minder dan onze eigen Rita Verdonk juryvoorzitter wilde zijn. Op maandag 9 maart stroomde Het Witte Huis in Pijnacker vol om de debatvaardigheden van Karin van Galen (SP), Nico Oudhof (PvdA), Monique de Veld (CDA), Carla van Viegen (PvdD), Ben de Vries (VVD) en Harry Wever (D66) te bekijken. Het één-op-één debat tussen Ben de Vries en Nico Oudhof leverde het meeste vuurwerk op en uiteindelijk ging Nico Oudhof er met de hoofdprijs vandoor. Leuk om deze avond te mogen presenteren, samen met debatleider Gert-Jan Jense. Fantastisch om zoveel mensen bij elkaar te krijgen aan de vooravond van verkiezingen die niemand lijken te interesseren.”

Verkiezingen ook toegankelijk voor laaggeletterden
Op woensdag 11 maart was ereen bijeenkomst in de Bibliotheek Den Haag over toegankelijker maken van de politiek en verkiezingenvoor laaggeletterden. Raadsleden van verschillende politieke partijen uit heel Zuid-Holland, vrijwilligers van Stichting Lezen en Schrijven en taalambassadeurs waren hierbij aanwezig. Namens onze fractie was Marieke van Bijnen aanwezig. Alle aanwezigen waren van mening dat het taalgebruik nu nog te moeilijk is voor laaggeletterden om mee te kunnen doen. Hier ligt dus een belangrijke opdracht aan de politiek, en dus ook aan ons, om deze drempel te verlagen.

Rekenkamer(s)
Deze week was op dinsdag weer de reguliere rekenkamercommissievergadering. Hierin zit Amarins Komduur  samen met Manuela Bijl (EA) en Rob van der Welle (CU/SGP) vanuit de gemeenteraad, als aanvulling op de ‘vaste’ leden van de commissie Hans Lesscher en Tijne Berg. De derde plek werd bezet door Jos Arends die vorige maand zijn maximum van twee termijnen heeft vol gemaakt en momenteel loopt de sollicitatieprocedure om deze vacature weer te vervullen. De avond er op was er een interessante bijeenkomst georganiseerd door PBLQ Zenc in opdracht van Binnenlandse Zaken over lokale Rekenkamers . Er is in de afgelopen tijd veel bestuurlijke aandacht geweest voor lokale rekenkamers. Denk aan de slapende rekenkamers in sommige gemeenten, de discussies (ook in onze gemeente) over het verlagen van de budgetten en of rekenkamers nog wel voldoende armslag hebben om de gemeenteraad te versterken in de controlerende taak. Met de decentralisaties in het sociale domein een taak die nog belangrijker is geworden dan voorheen. De bijeenkomst ging over wettelijke grondslag en vormgeving, middelen, bevoegdheden en bemensing en de relatie met de volksvertegenwoordiging. De opbrengsten van deze bijeenkomsten worden benut om de positie en het functioneren van de lokale rekenkamers te verbeteren. Minister Plasterk zal hierover de Kamer voor de zomer informeren.

Citymarketing
Op donderdagavond was er geen gemeenteraadsvergadering, in plaats daarvan kregen de raadsleden een interactieve presentatie over citymarketing. De PvdA-fractie had op basis van de uitnodiging voor de avond wat andere verwachtingen van deze avond, zo dachten wij dat er nog gesproken zou gaan worden over nut en noodzaak van citymarketing voor een gemeente als de onze. Daar ging het deze avond niet over, het was eerder een presentatie over wat citymarketing is en kan zijn en de raad mocht als ‘stakeholders’ meedenken over het merk Pijnacker-Nootdorp. In elk geval geldt voor citymarketing dat het een onderwerp dat nu goed in de belangstelling staat en binnenkort een vervolg zal krijgen.  Wat ons betreft zal dan zeker ook nog gesproken moeten worden over nut en noodzaak en slim samenvoegen van alle initiatieven die er nu al zijn op dit gebied in onze gemeente.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems