8 maart 2015

Weekverslag week 10

De eerste week na de krokusvakantie heeft onze fractie op maandag weer samen met GroenLinks vergaderd. We kijken uit naar het lokale verkiezingsdebat op 9 maart. In de beeldvormende vergadering veel zorgen over de uitbreidingsplannen van een manege aan de Bieslandseweg, vragen over woningbouw naast de Verkeerstoren op Ypenburg en wederom over de bomenkap en gevolgen voor de mussen in Vrouwtjeslant, Nootdorp.

Verkiezingsdebat 9 maart, Het Witte Huis, Pijnacker
Door Saskia Kleewein werd samen met Gert-Jan Jense (VVD) en Manuela Bijl (EA) nog hard gewerkt aan de laatste loodjes voor het verkiezingsdebat op maandagavond 9 maart. In tegenstelling tot eerdere berichten zal dit debat gehouden worden in het Witte Huis in Pijnacker. De fractie en het bestuur kijken uit naar een mooie avond met veel lokaal politiek debat. Uniek is dat het met zes lokale, uit Pijnacker-Nootdorp dus, kandidaten voor de Provinciale Staten gehouden zal worden.

Veel twijfel en vragen over toestaan uitbreiding manege Delfgauw
Afgelopen donderdag stonden er voor de beeldvormende vergadering drie ruimtelijke onderwerpen op de agenda. Bij het vaststellen Verzamelplan 2014 ging de aandacht en vooral zorg van de meeste fracties naar het uitbreidingsplan van de manege aan de Bieslandseweg.  In oktober 2014 hebben wij samen met GroenLinks een amendement ingediend om deze uitbreiding uit de plannen te halen. Helaas haalde dit amendement het niet. Ook waren wij toen niet voor het verlenen van de ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor deze uitbreiding. In januari  was de hoorzitting over het Verzamelplan. Toen waren er zeer veel insprekers die grote zorgen uitten over de uitbreidingsplannen. Omdat er meer verkeersbewegingen zullen komen door de uitbreiding, zal de weg verbreed moeten worden. Dit in een deel van onze gemeente waar zo’n 3 miljoen recreanten per jaar komen om te fietsen, wandelen, hardlopen, skeeleren, de hond uit te laten, te paardrijden, noem maar op! Bij de beeldvormende vergadering kwamen de ingebrachte zorgen uit de hoorzitting terug in de vragen van de raadsleden aan de wethouder. Duidelijk werd dat de manege er gewoon mag zijn (die bestemming ligt al jaren op deze plek) en dat de voorliggende vraag is of de uitbreiding kan worden toegestaan. Dit is nodig om de manege economisch rendabel te maken. Voor nu is het zo dat de manege leeg staat (ongebruikt). Dus als de manege na uitbreiding weer in bedrijf is, zal de impact op het gebied mogelijk behoorlijk groot zijn. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in dit gebied door ondernemers en overheid om in balans met natuur en landschap, zaken als recreatie, horeca, zorg, akkerbouw en veeteelt  mogelijk te maken. Hierdoor hebben wij een unieke groene parel in Pijnacker-Nootdorp, midden in de drukte van de Randstad. Die moet je koesteren. De PvdA-fractie is in van mening dat het niet zo mag zijn dat het economisch rendabel maken van de manege ten koste gaat van het unieke karakter van het gebied Balij / Bieslandse Bos.

Verkeerstoren
Bij het bestemmingsplan 1e partiële herziening Nootdorp Noord waren er vooral veel vragen over de plannen rond de Verkeerstoren in Ypenburg zijn. Via een wijzigingsbevoegdheid wordt de plek naast de verkeerstoren bestemd voor woningbouw. Hier moeten goedkope woningen voor starters komen.  De wethouder gaf aan dat het op die plek mogelijk is. In deze situatie was er altijd een school, die is gesloopt, de grond is van de gemeente en daardoor kunnen op rendabele manier er starterswoningen gerealiseerd worden op termijn. Stedenbouwkundig is gelet op inpassing in de wijk, passend bij de lange lanen herinnerend aan de landingslaan van het oude vliegveld. Voor de verkeerstoren geldt dat deze nieuwe woningen apart van de verkeerstoren blijft staan (enkele tientallen meters). Volgens de wethouder blijft de verkeerstoren dus als markant punt zichtbaar.

Herinrichting Vrouwtjeslant
De gemeente wil tachtig bomen kappen in deze wijk. Voor 35 bomen is een kapvergunning nodig, dit vanwege het vervangen riolering en de kwaliteit van de bomen. De bedoeling is om 71 nieuwe boompjes te planten. Omwonenden vragen zich af of een dergelijke rigoureuze kap noodzakelijk is. Tijden de gemeenteraad van afgelopen donderdag bleek dat de inwoners van Vrouwtjeslant zich niet gehoord voelen door de gemeente. Ze maken zich zorgen of de groene kwaliteit van de wijk behouden blijft. De vervanging van de riolering bevindt zich nu in fase-4: in de delen van de wijk die in eerdere fases nieuwe beplanting gekomen is heerst een kaalslag vinden zij. Mussen zijn bijvoorbeeld massaal verkast van de rest van de wijk naar het stuk waar nog hoge bomen zijn. Eerlijk Alternatief, Partij voor d Dieren, GroenLinks en PvdA hebben een second opinion onderzoek in gang gezet om te bekijken of de waardevolle bomen er inderdaad zo slecht aan toe zijn. De gehele gemeenteraad is geschrokken van de signalen van bewoners dat zij zich bij de herinrichting van de wijk onvoldoende gehoord voelen. Inmiddels is de gemeente opnieuw in gesprek geweest. De raadsleden stelden afgelopen donderdag een aantal verhelderende vragen, bijvoorbeeld over waarom gekozen is voor bepaalde boomsoorten en waarom het lijkt alsof er veel te rigoureus gesnoeid is. Dit blijkt deels terug te voeren op snoeiwerk uit het verleden, uitgelegd werd dat met de tegenwoordige kennis niet dit soort bomen gekozen was en er, omdat er ooit gesnoeid is, doorgegaan moet worden met snoeien. In elk geval: Wordt vervolgd, Vrouwtjesland zal  geagendeerd worden in de oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering van 19 maart.